Mormons bok 21-dagars utmaning

Kom närmare Jesus Kristus på 21 dagar.

Ta reda på hur Mormons bok kan föra dig närmare Jesus Kristus.

1 Nephi 3:7

Jag skall gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem.

Alma 37:44 

Ty se, det är lika lätt att ge akt på Kristi ord, som skall visa dig raka vägen till evig sällhet, som det var för våra fäder att ge akt på denna kompass, som skulle visa dem raka vägen till det utlovade landet.

Alma 32:28

Om ni ger plats så att ett frö kan sås i ert hjärta, se, om det är ett verkligt frö eller ett gott frö, se, då skall det börja svälla i ert bröst. Ty det börjar utvidga min själ. Ja, det börjar upplysa mitt förstånd.

Mosiah 2:41

Jag önskar att ni betänker deras välsignade och lyckliga tillstånd som håller Guds bud. Ty se, de är välsignade i allt, både timligt och andligt. Och om de trofast håller ut intill änden tas de emot i himlen så att de därigenom kan vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka.

Ether 12:27

Jag ger människorna svaghet för att de skall kunna bli ödmjuka, och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. Ty om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då skall jag göra så att det svaga blir starkt för dem.

1 Nephi 17:13 

Och jag skall även vara ert ljus i vildmarken, och jag skall bereda vägen framför er, och ni skall veta att det är jag som leder er.