Om oss

  Om oss
  Tempelområdet i Västerhaninge. (Foto: Dick Thörn)

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 700 medlemmar i Sverige och över 16 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 40 församlingar.

  1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm.

  Just nu verkar ca: 100 missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

  - Broschyr om våra grundläggande trosuppfattningar, hur vi utövar vår tro och om våra program

  Länkar till ytterligare information:

  - Vad vi tror på
  - Vanliga frågor
  - Uppsatser om evangelieämnen
  - Besök oss gärna
  - Träffa missionärerna
  - Artikel om kyrkans historia i Sverige (Liahona, dec 2014)
  - Nyheter (Newsroom på svenska)
  - Kyrkans organisation

  Statistik för Sverige

  Medlemmar: 9 716
  Församlingar: 40
  Tempel: 1

  Statistikuppgifter är per 2018-12-31

  Världsomfattande statistik

  Medlemmar: 16 565 036
  Omvändelsedop under 2019: 248 835
  Församlingar: 30 940
  Heltidsmissionärer: 67 021
  Tempel: 167

  Statistikuppgifter är per 2019-12-31

  Mer fakta och statistik.