Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige

Om oss
Tempelområdet i Västerhaninge. (Foto: Dick Thörn)

Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 700 medlemmar i Sverige och över 16 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 40 församlingar.

1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm.

Just nu verkar ca 80 missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

- Broschyr om våra grundläggande trosuppfattningar, hur vi utövar vår tro och om våra program

Länkar till ytterligare information:

- Vad vi tror på/vanliga frågor
- Uppsatser om evangelieämnen
- Besök oss gärna
- Träffa missionärerna
- Artikel om kyrkans historia i Sverige
- Nyheter inom kyrkan
- Kyrkans organisation

Statistik för Sverige

Medlemmar: 9 649
Församlingar: 40
Tempel: 1

Statistikuppgifter är per 2019-12-31

Världsomfattande statistik

Medlemmar: 16 663.663
Omvändelsedop under 2020: 125.930
Församlingar: 31 136
Heltidsmissionärer: 51.819
Tempel: 168

Statistikuppgifter är per 2020-12-31

Mer fakta och statistik.