Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige

Om oss
Tempelområdet i Västerhaninge. (Foto: Dick Thörn)

Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 500 medlemmar i Sverige och närmare 17 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 40 församlingar.

1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm.

Just nu verkar ca 80 missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

- Broschyr om våra grundläggande trosuppfattningar, hur vi utövar vår tro och om våra program

Länkar till ytterligare information:

- Vad vi tror på/vanliga frågor
- Uppsatser om evangelieämnen
- Besök oss gärna
- Träffa missionärerna
- Artikel om kyrkans historia i Sverige
- Nyheter inom kyrkan
- Kyrkans organisation

Statistik för Sverige

Medlemmar: 9 528
Församlingar: 40
Tempel: 1

Statistikuppgifter är per 2021-12-31

Världsomfattande statistik

Medlemmar: 16 805 400
Omvändelsedop under 2021: 168 283
Församlingar: 31 315
Heltidsmissionärer: 54 539
Tempel: 170

Statistikuppgifter är per 2021-12-31

Mer fakta och statistik.