Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige

Om oss
Tempelområdet i Västerhaninge. (Foto: Dick Thörn)

Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 500 medlemmar i Sverige och drygt 17 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 40 församlingar.

1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm. För närvarande är templet stängt på grund av omfattande utbyggnad och renovering. 

Just nu verkar ca 100 missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

- Broschyr om våra grundläggande trosuppfattningar, hur vi utövar vår tro och om våra program

Länkar till ytterligare information:

- Vad vi tror på/vanliga frågor
- Uppsatser om evangelieämnen
- Besök oss gärna
- Träffa missionärerna
- Artikel om kyrkans historia i Sverige
- Nyheter inom kyrkan
- Kyrkans organisation

Statistik för Sverige

Medlemmar: 9 474
Församlingar: 40
Tempel: 1

Statistikuppgifter är per 2023-12-31

Världsomfattande statistik

Medlemmar: 17 255 394
Församlingar: 31 490
Undervisande heltidsmissionärer: 67 871
Tempel: 355 

Statistikuppgifter är per 2023-12-31

Mer fakta och statistik.