Fokus för området Europa Nord

Vi vill att alla ska känna Jesus Kristus

  • Vad behöver göras i din organisation (stav, församling, kvorum, presidentskap, klass, familj etc.) för att hjälpa andra att lära känna Jesus Kristus?
  • Vad behöver göras i din organisation för att hjälpa andra att ta emot sin nästkommande förrättning?
  • Vad behöver göras i din organisation för att hjälpa det uppväxande släktet (Primär, ungdomar, unga vuxna, missionärer) att lära känna Jesus Kristus?

Presidentskapet för området Europa Nord