De senaste artiklarna och videorna

De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Här finns även länkar till tidigare utgåvor av tidskriften.
Varje vecka får vi möjlighet att fundera över de förbund vi har ingått med Gud. När vi värdigt tar del av sakramentet förpliktar vi oss på nytt och strävar efter att alltid minnas Jesus Kristus och ta på oss hans namn.
Är jag sann mot det jag bekänner mig till? Ta del av tal av äldste Jack N. Gerard, i de sjuttios kvorum, från kyrkans generalkonferens i april 2024
Under den pågående ombyggnaden av templet i Stockholm delges här information och alternativa möjligheter för tempelbesök i Norden. För kännedom har templet i Köpenhamn utökade sessionstider 15 juni till 15 augusti.
Lyssna och se på en inspirerande musikvideo om var du kan finna frid.
”Jesus Kristus är anledningen till att vi är här”
Heidi Brändh, Borlänge församling, berättar om en erfarenhet och hennes tacksamhet för den Helige Andens gåva
Få vägledning och uppmuntran för ditt liv genom att ta del av utsändningen från den 5 maj 2024.