De senaste artiklarna och videorna

Jesus besvarar profeten Nephis bön och visar sig för honom och de andra lärjungarna i det forntida Amerika. Herren säger till Nephi att hans kyrka ska kallas efter hans namn, precis som hans efterföljare kallas vid hans namn.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Här finns även tidigare utgåvor av tidskriften.
Ta del av händelser och insatser som berör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga under det senaste halvåret. (på engelska)
Jesus välsignar och delar ut sitt sakramentet till folket i det forntida Amerika. Herren lär dem att de är en återstod av Israels hus som kommer att insamlas enligt Faderns förbund.
Under sitt konferenstal den 1 april 2023 gav Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, specifikt en uppmaning till alla att vara fridsskapare
Profeten Nephi och Kristi lärjungar går ut för att samla folket i det forntida Amerika, och förkunnar att Jesus har visat sig för dem. Dop utförs och Jesus återvänder för att visa sig igen.
Jesus instiftar sitt sakramentet bland folket i det forntida Amerika. Herren välsignar brödet och vinet och förrättar sakramentet till minne av sin kropp och sitt blod, som utgöts för alla människor.
Max Leidl, Örnsköldviks gren, berättar om sin väg till att bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga