De senaste artiklarna och videorna

Herren förväntar sig att vi förlåter för vårt eget bästa, men han ber oss inte att göra det utan hans hjälp. Till alla som har brustna hjärtan, är fångna och förtryckta erbjuder han helande och befrielse.
Lär känna Jesus Kristus och låt honom lyfta upp ditt liv.
Genom att ha tro kan du fritt berätta vad du känner i hjärtat.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square framför ”Närmare, Gud, till dig” med musik av Lowell Mason och text av Sarah F. Adams, i arrangemang av Arthur Harris.
På samma sätt som piloter vet vilket ramverk de har att förhålla sig till, behöver vi förstå ramverket inom vilket Gud ger personlig uppenbarelse.
Lär känna lite om Våge Magnusson, Borås församling, och hans kluriga humor och goda insatser i kyrkan under många år.
Ibland kanske du inte känner dig stark. Ha tålamod med dig själv! Gud överger aldrig sitt folk. Hur kan du fördjupa och stärka din hängivenhet mot honom?
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square framför ”O du nådens rika källa”, en populär sång på körens framträdanden och turnéer. Arrangemang: Mack Wilberg.