De senaste artiklarna och videorna

De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Här finns även länkar till tidigare utgåvor av tidskriften.
Vi kan se våra välsignelser och vara tacksamma i alla tider i livet, oavsett våra omständigheter.
Ibland kan det vara för lätt att ta våra familjemedlemmar för givna, särskilt våra mammor.
Ta del av parets budskap från den 19 november 2023.
Genom att komma ihåg givaren kan vi lättare uppskatta allt vi har fått i livet.
Från den 1 december 2023 kan kan varje hushåll prenumerera på kyrkans tidskrifter utan kostnad.
Henry B. Eyring beskriver hur uttryck för vår tacksamhet kan hjälpa oss minnas fler av välsignelserna vi redan har.
Ibland är det bra att stanna upp, titta upp och minnas allt vi kan vara tacksamma för.