De senaste artiklarna och videorna

Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare från den 13 juni 2021.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square framför ”Barnets bön” av Janice Kapp Perry.
Frälsaren ger ”inte det som världen ger”, utan ger oss frid och hjälper oss övervinna våra rädslor.
Må vi alltid minnas att varje andebarn till Gud kommer till jorden på sin egen personliga resa.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square framför ”Gud, var’ med dig tills vi möts igen” i arrangemang av Mack Wilberg. Text av Jeremiah E. Rankin, musik av William G. Tomer.
President Dallin H. Oaks och syster Kristen Oaks talar till anställda och lärare inom S&I och samtalar med Chad H. Webb och Adam N. Smith om att undervisa ungdomar och unga vuxna om religion.
På förbundsstigen finner vi de nödvändiga välsignelserna av förlåtelse och rening från synd.
Tack vare Jesus Kristus behöver våra misslyckanden inte definiera oss. I stället kan de förfina oss.