De senaste artiklarna och videorna

Ta del av december månads budskap från Europaområdets ledare.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Här finns även länkar till tidigare utgåvor av tidskriften.
Från den 1 december 2023 kan kan varje hushåll prenumerera på kyrkans tidskrifter utan kostnad.
Vi kan se våra välsignelser och vara tacksamma i alla tider i livet, oavsett våra omständigheter.
Ibland kan det vara för lätt att ta våra familjemedlemmar för givna, särskilt våra mammor.
Ta del av parets budskap från den 19 november 2023.
Genom att komma ihåg givaren kan vi lättare uppskatta allt vi har fått i livet.
Henry B. Eyring beskriver hur uttryck för vår tacksamhet kan hjälpa oss minnas fler av välsignelserna vi redan har.