De senaste artiklarna och videorna

Äldste Gerrit W. Gong i de tolv apostlarnas kvorum och syster Susan Gong talar under en världsomfattande andakt för unga vuxna och föreslår tre saker man kan göra för att stärka sitt vittnesbörd om Kristus.
Michelle D. Craig uppmuntrar oss att genom den Helige Andens kraft försöka få ”ögon till att se” oss själva och andra så som Kristus ser oss.
Neil L. Andersen uppmuntrar oss att tala mer om Kristus i våra dagliga liv och med våra vänner.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square framför ”Kom, kom Guds folk” i arrangemang av Mack Wilberg.
Dieter F. Uchtdorf uppmuntrar oss att se till vår tro under svåra tider och komma ihåg att Gud ska göra något ofattbart för oss.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Under menyn ('Nyheter - Sverige' och ' Lokala sidor i Liahona fr.o.m. år 2019') kommer dessa sidor att löpande finnas tillgängliga.
President Nelson förklarar att vi måste låta Gud råda och att vi bör delta i Israels insamling.
Läs gärna planen och sätt upp egna mål