De senaste artiklarna och videorna

Oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Här finns även tidigare utgåvor av tidskriften.
Välkommen att utan kostnad vara med på våra svenska digitala släktforskningsträffar. Träffarna hålls kl. 18:30 - 20:30 tisdagar, torsdagar och söndagar.
Vänd dig till den som kan ladda batterierna, starta om och förnya. Hylla Jesus Kristus, hämta styrka och tröst genom musik och inspirerade budskap.
Medlen ska förse 1,6 miljoner människor i nio nationer med akut livsmedels- och krishjälp.
Samlas med andra världen över för att komma närmare Gud.
Var med på denna lärorika och trosstärkande globala sammankomst och ta emot personlig vägledning.
Kom och upplev generalkonferensen, en trosstärkande global sammankomst. Bli inspirerad av budskap om hopp, frid och kärlek.