Lokala artiklar

  Håkan Palms erfarenhet en morgon i Stockholm
  En intervju med Harriet Klarin, en kvinna som på många sätt bidragit i kyrkan trots ett liv med kroniska ryggsmärtor.
  Jag är så väldigt tacksam för uppenbarelse, en princip som jag tror ledde till att jag och min underbara make Simon i mitten av mars kunde vigas i Herrens tempel.
  När Simon Olsson på grund av coronakrisen var tvungen att permittera stora delar av sin personal satte han sig ner med några medarbetare för att analysera situationen.
  Hur ett tal på en stavskonferens inspirerade syster Ann-Christine Nyberg till ytterligare släktforskning och fantastiska upptäckter.
  Ludvig Wrang, Lunds församling, upptäckte oväntad koppling med missionskamrat.
  Kodias föräldrar flyttade som unga från Kongo-Kinshasa till Sverige, och nu arbetar hon på Church Newsroom i Salt Lake City...
  Lokala ledare rådgör om hur sakramentet kan göras tillgängligt för medlemmarna minst en gång i månaden.
  När jag tvivlade på mina egna förmågor visste Fadern att jag kunde klara av den mission jag var kallad till och han gav mig den hjälp jag behövde.
  Från äldste Dale G. Renlunds besök i Sverige söndagen den 29 april 2018
  Ann-Jeanettes insats för miljön ledde till en middagsbjudning hos landshövdingen i Malmö
  Sedan den 24 november 2019 är Joseph Bautista (mitten) ny stavspresident. Hans rådgivare är Ola Kärn och David Newell.