Lokala artiklar

Kyrkans halvårliga världsomfattande konferens för alla intresserade. Här finns information om tider för utsändningar. Du kan välja om du vill se konferensen med dubbning till svenska, med svenska undertexter, på engelska eller på något annat språk.
Under rådande pandemi sker utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Kompletterande information rörande kyrkans tempel i Stockholm
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige.
Ibland händer något stort och fullkomligt underbart i våra liv som enklast kan förklaras som ett Herrens underverk.
Håkan och Barbro Palm berättar om sin väg till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och något om hur de kunnat bidra till kyrkans tillväxt i Sverige
Jerker Stigsson, Malmö församling, berättar om glädjen att få ledas vid handen av Herren och få vara verksam i hans verk
En artikel om Marie som gjort en resa från att vara en aktiv företagskvinna till att vara gravt funktionsnedsatt och helt beroende av hjälp från andra.
Isak Näslund, 24 år, tillhörande Luleå gren, berättar vad denna önskan lett till i hans liv.
Här finns information om tider för utsändningar. Du kan välja om du vill se konferensen med dubbning till svenska, med svenska undertexter, på engelska eller på något annat språk.
På grund av covid-19-pandemin har 2021 Heritage Tour med The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, ursprungligen planerad till den 17 juni–8 juli 2021, skjutits upp till 2022. Konserterna under 2022 kommer att ske i samma städer som den ursprungliga turnén skulle ha besökt.
Hur gör jag för att prenumerera på kyrkans tidningar? För att få del av kyrkans nya tidningar för barn och ungdomar redan från starten januari 2021 behöver inbetalning göras senast den 1 oktober 2020.