Hjälp till flyktingar

  people are carrying donation bags

  Första presidentskapet uppmanar oss att delta i lokala flyktinghjälpprojekt.


  Denna tid avgör inte vilka flyktingarna är, men vårt bemötande avgör delvis vilka vi är.


  Bestäm under bön vad ni kan göra för att hjälpa de flyktingar som bor i era grannskap och närområden.


  Inspireras av vad andra gör för att hjälpa flyktingarna.


  Frälsarens uppmaning att göra skillnad


  När du i bön söker Andens ledning, blir du ledd till tillfällen att tjäna.