Julkonsert för Europaområdet

Vittnen om julen – teaser

Områdespresidentskapet för Europa inbjuder alla att ta del av denna den allra första julkonserten arrangerad för hela Europaområdet. Konserten har temat 'Vittnen om julen'

Utsändningen sker från besökscentret vid kyrkans tempel i Rom och från vårfrukyrkan i Köpenhamn söndagen den 19 december kl.18.00.

Mer information kommer att komma framöver.

https://www.facebook.com/watch/1405252783069521/599531351390505