TIMLIG BEREDSKAP

Europe Area Map

”Men om ni är redo ska ni inte frukta.” (L&F 38:30)

Om vi förbereder oss för nödsituationer och andra svåra situationer kan vi känna oss mer säkra och trygga. Och när vi är förberedda kan vi sörja för våra egna behov, vår familjs behov och andras behov när en nödsituation eller annan oväntad händelse inträffar. Använd resurserna nedan för att påbörja eller fortsätta på din väg mot att var timligt förberedd.

Biskop W. Christopher Waddell: ”Det kommer att finnas bröd”