Resurser för välfärd och oberoende

”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd” (Joh. 10:10)