Alla evenemang

    Läs mer om vad som gäller för templet i Stockholm under rådande pandemi.
    Firandet av 90 års utsändningar sker natten mellan den 18 och 19 juli svensk tid, men kan också ses i efterhand kort därefter.
    Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Melanie hålls från den heliga lunden i Palmyra, New York
    Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
    Personligt med Unga kvinnors generalpresidentskap, för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare