Vittnesbörd från hemkommen missionär

Vittnesbörd från hemkommen missionär

Moa Stigsson och Stephanie Eldenberg, båda från Malmö församling, kom med bara några veckors mellanrum hem till Sverige igen efter att ha tjänat som heltidsmissionärer på Temple Square i Salt Lake City. Moa Stigsson delar här med sig av sitt vittnesbörd och sina erfarenheter:

Moa Stigsson

”Det största privilegiet vi kan få här på jorden är att tjäna Gud. Jag har de senaste 18 månaderna varit välsignad med att ha fått tjäna som missionär i ´Utah Salt Lake City Temple Square Missionen´. En kortare tid av min missionstid tillbringade jag i ´Fresno Kalifornien missionen´. Det var en s.k. “outbound experience” som nästan alla missionärssystrar på Temple Square får göra.

Jag älskade min mission och jag är djupt tacksam för de eviga effekter som den har på mitt liv och vem jag är. Det vittnesbörd som jag har och de välsignelser som jag så rikligen har fått ta emot från vår himmelske fader är något som jag önskar fortsätta dela med alla mina bröder och systrar här på jorden. Det är endast genom att fokusera på andra och tjäna Gud som vi kan finna riktig lycka.

En av de bästa sakerna med min mission var den stora kärlek som jag kände varje dag. Kärlek till Gud, min familj, min kamrat, missionärer, undersökare, människor på gatan, etc. fyllde mitt hjärta varje dag. Herren lät mig verkligen få en smakbit av den oändliga kärlek som han har för var och en av oss. Jag vet att han älskar dig! Han är intresserad av de minsta och mest vardagliga sakerna i ditt liv, likväl som de största och de mest avgörande.

Det största beviset som Herren har gett oss på sin kärlek är att han sände sin son Jesus Kristus till jorden. Jesus Kristus är vår vän, vår bror. Jag vet att hans försoning är verklig. Han har makt att hela alla sår, att uppfylla alla hopp, att ge svaret på alla böner och att fylla varje person med ljus och kärlek. Jag såg hans försonings kraft verka och göra mirakel i mitt och andra människors liv.

En kvinna jag undervisade lärde mig mycket om försoningen kraft. Hon hade haft ett mycket svårt liv. Droger och många andra beroenden försvårade hennes liv. Hennes hus var alltid upp och ner. Det var smutsigt, alla i familjen skrek, svor och bråkade. Att inbjuda anden när vi skulle sätta oss ner och ha en lektion var inte alltid så lätt. Denna kvinna hade dock en stark önskan att ta sig ur detta. Hon ville förändras. Men det var svårt, för svårt att klara på egen hand. Med himlens hjälp gjorde hon alla nödvändiga förändringar och förberedelser för att döpas.

Dagen efter hennes dop gick jag och min kamrat för att besöka henne. När jag gick in genom grinden överväldigades jag av anden när jag såg denna nya person framför mig. Hon bokstavligen lyste av anden, och av en frid och glädje som jag aldrig hade sett hos henne förut. Hemmet var rent. Det var inga bråk och skrik. Alla talade vänligt till varandra. Det var ett hem fyllt av anden.

Förändringen som jag såg i denna kvinna och i hennes liv var lika drastisk som natt och dag. Det var tack vare Jesus Kristus försoning och det förbund som denna kvinna ingick med honom i dopets vatten som orsakade denna stora förändring. Hon fick förlåtelse, hon blev ren och hon fick kraft att förändra sitt liv till det bättre.

Jag vet att vi alla, precis som denna kvinna, kan få kraft genom försoningen att utvecklas och förändra våra liv till det bättre. Mörker kan bytas till ljus, sorg till lycka, rädsla till hopp och tro.

Jag älskar min Himmelske Fader och Jesus Kristus! Jag älskar att tjäna dem och att tjäna alla mina medresenärer här på vår jordiska resa.”