Vikten av att ta emot Andens gåvor

Kristus
Zarse
Äldste Markus Zarse, Tyskland Områdessjuttio

Under generalkonferensen som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga arrangerade i april 2020, då vi firade 200-årsminnet av den första synen, introducerade president Russel M. Nelson en symbol som visar den centrala plats som Jesus Kristus har i sin kyrka.[1] Symbolen har kyrkans namn i en rektangel som representerar en hörnsten och betonar Jesus Kristus som hörnstenen. Jesus Kristus står under ett valv, vilket påminner oss om när den uppståndne Frälsaren kom ut ur graven den tredje dagen efter sin korsfästelse. Symbolens mitt är en representation av Thorvaldsens marmorstaty ”Kristus” som skulpterades 1820 och föreställer den uppståndne, levande Herren som sträcker ut armarna för att kärleksfullt omfamna alla sina barn som ska komma till honom. Jag har sett originalstatyn i Köpenhamn och andra statyer som pryder trädgårdar och besökscenter vid tempel i Europa, och jag berörs alltid av de öppna armar som verkar vilja omfamna mig. Hans sår på händer och fötter påminner mig om det pris han betalade för att föra mig hem.

Det finns många gåvor vår Fader i himlen vill att vi ska ta emot för att säkra vägen hem in i hans kärleksfulla famn [2],[3],[4].

Jag minns en upplevelse med en ny missionärskamrat. Under de första dagarna tyckte jag att jag visste bättre. När vi skulle ha ett samtal med varandra bad han mig att be en bön. Jag minns tydligt i början av bönen hur en känsla av frid och kärlek nästan överväldigade mig, och jag hörde mig själv säga hur ledsen jag var för att jag var så arrogant och ovänlig och be min kamrat om förlåtelse. Det förändrade hela vårt kamratskap. Jag vet inte exakt vilken gåva jag fick, men jag vårdade den som ett barmhärtighetsbevis från Gud.

Vi vet att alla har inte fått varje gåva sig given, men åt var och en är en gåva given[5] och de här gåvorna ges oss, inte som ett tecken utan som ett sätt varigenom vi kan lyda vårt gudomliga åläggande att hjälpa till att samla Israel på båda sidor av slöjan![6]

Ett gudomligt sätt att kombinera och mångfaldiga välsignelserna av våra gåvor för att vara till nytta för andra är genom att vi rådgör och tjänar tillsammans.

Har du frågat dig vilka gåvor som skulle hjälpa dig att bättre hedra ditt gudomliga ämbete i familjen eller kyrkan? Är det kärlekens gåva som vi vill utveckla för en viss broder eller syster[7], eller hur vi bättre kan undervisa våra barn eller andra medlemmar[8]? Det finns oräkneliga gåvor som behövs och ges till dem som söker.

Men det är ingen slump att den väldigt långa listan över Andens gåvor i Läran och förbunden börjar med två gåvor:

1. Gåvan att veta, genom den Helige Anden, att Jesus är Guds Son och vår Återlösare.[9]

2. Gåvan att tro på deras ord, så att även de kan få evigt liv om de förblir trofasta.[10]

Ibland kanske vi känner att vi saknar något om vi inte vet utan bara tror. Mina kära systrar och bröder, underskatta aldrig gåvan att tro: Äldste Jeffrey R. Holland bekräftade ”av hela [sin] själ att tro är ett dyrbart ord, och en ännu dyrbarare handling, och att [en person] aldrig behöver be om ursäkt för att han [eller hon] ”bara tror”[11]. Även om vi inte kan tro än men har en önskan att tro[12] kan det här vara utgångspunkten för att ta emot andliga gåvor. Russell M. Nelson har sagt: ”Vår Frälsare och Återlösare Jesus Kristus utför några av sina mäktigaste kraftgärningar under tiden från nu och fram till sin återkomst. … Mina älskade bröder och systrar … jag vädjar till er att öka er andliga kapacitet att ta emot uppenbarelse.” Låt oss alla sträva efter att följa vår älskade profets vädjan om att få fler av de gåvor som vår himmelske Fader har förberett för oss. De hjälper oss att hitta hem, där han ivrigt väntar på att få omfamna oss igen.

 


[1] Se Russell M. Nelson, ”Öppna himlarna för att få hjälp”, Generalkonferensen, april 2020.

[2] Moroni 10:8–18.

[3] 1 Korintierbrevet 12:1–12.

[4] Läran och förbunden 46:11–33.

[5] Läran och förbunden 46:11.

[6] Se Allmän handbok 1.2: Frälsningens och upphöjelsens verk.

[7] Se Moroni 7:46–48.

[8] Se Moroni 10:9–10.

[9] Se Läran och förbunden 46:13.

[10] Se Läran och förbunden 46:14.

[11] Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, Generalkonferensen i april 2013.

[12] Se Alma 32:27.