Vi kan följa Guds profeter

Moses
Gud talade till Joseph Smith precis som han talade till Mose och andra forntida profeter i Bibeln, och han talar till profeter i dag.

Vad är en profet?

Profeter är budbärare från Gud till hans barn. De talar för Gud och tillkännager hans vilja. Bibeln innehåller många exempel på profeter – till exempel Noa, Josef i Egypten och Mose – som Gud sände till sina barn för länge sedan. I forna dagar kallade profeter människor till omvändelse och uppmanade dem att följa Guds bud. Profeternas lärdomar var inte alltid populära, och många profeter blev förföljda.

När Jesus Kristus föddes hade orättfärdiga människor dödat många profeter. Eftersom dessa sanna budbärare från Gud hade blivit dödade undervisade många religiösa ledare falska läror och förvrängde Guds bud. När Jesus Kristus påbörjade sin verksamhet undervisade han åter om den rena läran och upprättade sin Faders sanna kyrka på jorden. Han organiserade de tolv apostlarna och sände ut dem för att undervisa om hans evangelium.

När Kristus och hans apostlar gick bort en efter en började onda människor förvränga Kristi lärdomar efter sina egna önskningar (se Matteus 24:24). Kristi sanna kyrka togs till slut bort från jorden, och världen sjönk ner i en tid av andligt mörker och falska läror som kallas det stora avfallet.      

Finns det profeter idag?

Under det stora avfallet sände inte Gud några profeter till jorden. Men år 1820, efter århundraden av mörker, talade Gud ännu en gång och uppenbarade sin vilja för en ung pojke som hette Joseph Smith. Joseph var en enkel fjortonårig bondpojke som bad om att få veta vilken av alla kyrkorna på jorden som han skulle gå med i. Som svar på hans bön visade sig Gud Fadern och Jesus Kristus för honom. De sa åt honom att inte gå med i någon av kyrkorna som då fanns på jorden eftersom ingen av dem var Herrens sanna kyrka (se Joseph Smith – Historien 1:1–20).

Joseph följde rådet han fått av Gud och blev senare den profet genom vilken Gud återställde sin sanna kyrka till jorden: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Liksom många forntida profeter förföljdes och dödades Joseph. Kyrkans medlemmar dyrkar inte Joseph Smith, men de ärar honom på grund av hans offer och hans profetiska verksamhet och mission.

Genom Joseph Smith har Guds barn välsignats på oräkneliga sätt. Gud återställde beseglingsmakten som gör att familjer kan vara tillsammans för evigt, prästadömet, Jesu Kristi kyrkas sanna organisation och många rena och enkla evangeliesanningar som varit förlorade under århundraden av avfall.

Vem är Guds profet på jorden?

Sedan Joseph Smiths tid har en obruten följd av profeter lett Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Liksom profeterna i forna dagar uppmanar nutida profeter människor att följa Gud och lyda hans bud. De uppmuntrar människor att ha tro på Jesus Kristus, leva ett moraliskt rent liv och tjäna andra.

Profeten i dag är också president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han tjänar tillsammans med fjorton andra män, som tillsammans kallas första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum. Kyrkans medlemmar stöder dessa män som profeter, siare och uppenbarare. Profeten och de andra medlemmarna i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum talar till medlemmar i kyrkan och icke-medlemmar runt om i världen, bland annat två gånger om året under ett möte som kallas generalkonferensen.

Hur kan jag få veta mer om profeter?

Är du nyfiken på hur råd och vägledning från profeten i dag kan välsigna ditt liv och hjälpa dig att finna lycka? För att få veta mer om Joseph Smith och andra nutida profeter, gå till mormon.org.