Varför dricker kyrkans medlemmar inte alkohol, te eller kaffe?

stranden

Många vet att kyrkans medlemmar har ”regler” om vad de bör och inte bör göra. Det är sant att medlemmarna följer en hälsoregel som kallas Visdomsordet. Men i stället för att tänka på Visdomsordet som bara en uppsättning regler eller en lista över vad man får eller inte får göra, ser medlemmarna Visdomsordet som en uppenbarelse från Gud som ger råd om hur man lever ett hälsosamt liv.

Profeten Joseph Smith fick Visdomsordet genom uppenbarelse från Gud år 1833. I dag finns Visdomsordet nedtecknat i en helig skrift som heter Läran och förbunden (se Läran och förbunden 89, kapitelöverskrift). Kyrkans medlemmar anser att det är en förmån men också ett ansvar att följa Visdomsordet och är tacksamma för välsignelserna av hälsa och styrka som kommer när de följer dess råd.

Dricker kyrkans medlemmar alkohol, te eller kaffe?

I Visdomsordet befaller Herren kyrkans medlemmar att avstå från skadliga ämnen. Kyrkans medlemmar får lära sig att inte dricka någon form av alkohol (se Läran och förbunden 89: 5–7). De får också lära sig att inte dricka ”heta drycker”, vilket betyder kaffe eller någon annan sorts te än örtte (se Läran och förbunden 89: 9), och att inte använda tobak (se Läran och förbunden 89: 8). Nutida profeter har också undervisat om att kyrkans medlemmar ska avstå från att använda illegala droger och missbruka lagliga droger (se Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 26).

Vad får kyrkans medlemmar äta och dricka?

Förutom att ge instruktioner om vad de inte ska ta del av ger Visdomsordet också kloka råd om saker som är bra för våra kroppar. I Visdomsordet säger Herren att frukt och grönsaker bör brukas med ”förstånd och tacksägelse” (Läran och förbunden 89:11). Han lär också att kött är ”bestämt till att brukas av människan”, och bör ätas ”sparsamt” (Läran och förbunden 89: 12), och att säd som exempelvis vete ”är god till föda åt människan” (Läran och förbunden 89: 16). Kyrkans medlemmar tror också att förutom att ta hand om vår kropp med hälsosam mat, bör vi också ta hand om oss själva genom att motionera och få tillräckligt med sömn (se Läran och förbunden 88: 124; se också Vägledning för de unga, s. 25).

Herren har lovat de heliga som håller Visdomsordet och lyder buden att de ska få ”hälsa i naveln och märg i benen”, ”visdom och stora skatter av kunskap”, och att de ska kunna ”springa och inte bli trötta och … gå och inte bli matta” (Läran och förbunden 89: 18–20). Kyrkans medlemmar anser att efterlevnad av Visdomsordet är ett lågt pris att betala för dessa underbara välsignelser.

Hur kan jag få veta mer?

Visdomsordet är inte avsett att bara vara en lista över regler eller en lista över sådant som är förbjudet att äta och dricka. Kyrkans medlemmar tror snarare att Visdomsordet är en gåva. Det är en helig uppenbarelse från en himmelsk Fader som vill att hans barn ska vara friska och glada. För att lära dig mer om nutida uppenbarelse från Gud, gå till mormon.org.