Vad kyrkans medlemmar tror om Jesus Kristus

Jesus Christ
Mormonerna tror att Jesus Kristus är Guds son. Han kom till jorden för att undervisa oss och visa oss hur vi bör leva.

Har du någonsin undrat vad kyrkans medlemmar tror om Jesus Kristus? Liksom många andra kristna runt om i världen ser medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga till Jesus Kristus som sin Herre och tillber honom som sin Frälsare. Mycket av det kyrkans medlemmar tror om Jesus Kristus liknar det andra kristna samfund tror om honom. Men kyrkans medlemmar tror också på många rena och dyrbara sanningar om Frälsaren som är unika för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Vem tror kyrkans medlemmar att Jesus Kristus är?

Liksom de flesta kristna tror kyrkans medlemmar att Jesus Kristus är Guds Son och världens Skapare. Men kyrkans medlemmar har också den unika trosuppfattningen att Gud Fadern och Jesus Kristus är två åtskilda personer. kyrkans medlemmar tror att Gud och Jesus Kristus är fullständigt eniga i sin fullkomliga kärlek till oss, men att var och en är en enskild person med sin egen fullkomliga, förhärligade kropp (se Läran och förbunden 130: 22).

kyrkans medlemmar tror att alla män och kvinnor som någonsin har fötts, inklusive Jesus Kristus, levde hos Gud som hans andebarn före det här livet. Gud ville att var och en av oss skulle få komma till jorden för att få erfarenhet, lära och växa för att bli mer som han. Men Gud visste också att alla hans barn skulle synda, dö och inte nå upp till hans härlighet. Vi skulle komma att behöva en Frälsare för att övervinna våra synder och ofullkomligheter och förlika oss med Gud. kyrkans medlemmar tror att Jesus Kristus utvaldes till att vara den här Frälsaren för länge sedan under vårt förjordiska liv med Gud. Vi ropade av glädje när Guds underbara plan för sina barn lades fram för oss (se Job 38: 7).

Vad tror kyrkans medlemmar om Jesu Kristi jordiska liv?

Kyrkans medlemmar tror att Jesus föddes som spädbarn i Betlehem. Som barn till Gud Fadern och en jordisk mor, Maria, lärde han sig om sin gudomliga mission och sin Faders evangelium rad på rad, bud på bud medan han växte upp (se Läran och förbunden 98:12). Kyrkans medlemmar tror att Jesus Kristus levde ett fullkomligt jordeliv för att ge oss ett fulländat exempel att följa. Han blev Messias, Guds folks utlovade Frälsare som profeterna länge hade förutsagt skulle komma. Skrifterna berättar att han predikade sitt evangelium genom ord och gärning, när ”han vandrade på vägarna i Palestina, botade sjuka, gav de blinda synen åter och uppväckte döda” (”Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd”, Liahona, apr. 2000, s. 2).

Kyrkans medlemmar tror också att Jesus Kristus under försoningen led obeskrivlig smärta i Getsemane och på korset för alla människors synder, så att han kunde hjälpa oss på ett fullkomligt sätt i alla våra lidanden. Kyrkans medlemmar menar att Jesus Kristus dog på korset och uppstod så att hela människosläktet skulle kunna uppstå och en dag återvända för att bo hos en kärleksfull himmelsk Fader. Som den ende som någonsin har levt ett fullkomligt syndfritt liv var Frälsaren ett fullkomligt offer, ett felfritt lamm. Unikt för sista dagars heliga är övertygelsen att Jesus Kristus besökte sitt folk i Amerika efter sin död (se Johannes 10:16; 3 Nephi 11).

Hur kan jag bli mer lik Jesus Kristus?

Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet på allt som är gott: tro, hopp, kärlek, dygd, kunskap, tålamod, ödmjukhet, lydnad och alla andra värdiga egenskaper. Kyrkans medlemmar tror att när vi strävar efter att utveckla dessa egenskaper blir vi mer som Jesus Kristus. Vi kan fortsätta bli mer som honom genom att be ofta, omvända oss från de misstag vi gör och utforska skrifterna för att lära oss mer om hans liv.

Det enda sättet att finna varaktig lycka är att tro på Jesus Kristus och följa hans lärdomar. Vårt liv på jorden kan medföra många prövningar, utmaningar och även sorg. Men som Frälsaren lovade i Matteus 11:28: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.”

För att få veta mer om vad kyrkans medlemmar tror om Jesus Kristus och hur du stärker din personliga relation till honom, gå till mormon.org.