Vad Bibeln lär oss om gudomen: Vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden                          

Jesus_Kristus_apostlar
Kyrkan lär att Jesus Kristus kom till jorden som Guds bokstavlige Son och gjorde vår himmelske Faders vilja i allt.

Liksom de flesta i den kristna världen tror kyrkans medlemmar på Gud Fadern, Jesus Kristus och den Helige Anden. Men till skillnad från en del kristna som tror på Treenigheten tror Kyrkans medlemmar att Fadern, Sonen och den Helige Anden är åtskilda personer. Fadern och Sonen har båda förhärligade kroppar av kött och ben och den Helige Anden har bara en kropp av ande, men alla tre medlemmarna i gudomen är fullkomligt eniga i avsikt och i sin kärlek till oss (se Jeffrey R. Holland, ”Den ende sanne Guden, och den som han har sänt, Jesus Kristus”, Liahona, nov. 2007, s. 40–42).

Kyrkans lära om Gud Fadern

Kyrkans medlemmar tror att varje man, kvinna och barn på jorden är ett andebarn till Gud, vår fullkomligt kärleksfulle himmelske Fader. Gud vill att alla hans barn ska vara lyckliga och han arbetar för sina barns eviga välfärd (se Moses bok 1:39). Kyrkan lär att vi alla bodde hos Gud som andar innan vi föddes och att vi ville bli som han. Gud skapade en lycksalighetsplan som skulle göra det möjligt för alla hans barn att födas till jorden för att få erfarenhet, bli återlösta genom tro på Jesus Kristus, dö, uppstå och återvända för att bo hos Gud igen. Guds plan kretsade kring Jesu Kristi försoning och varje individs förmåga att själva välja om de ska följa planen. Gud Fadern talar inte ofta i skrifterna, men när han gör det är det för att vittna om sin Son Jesus Kristus (se Matteus 3:17). När vi lär känna Jesus Kristus lär vi också känna Fadern (se Johannes 14:9–10).

Kyrkans lära om Jesus Kristus

Sista dagars heliga tror att Jesus Kristus utvaldes till att bli vår Frälsare långt innan vi föddes. Trots att Jesus Kristus var världens allsmäktige skapare och Gamla testamentets Jehova föddes han under de ringaste av omständigheter (se Lukas 2). Jungfru Maria var hans dödliga mor, och Gud var hans bokstavlige far. Sista dagars heliga tror också att som den enda fullkomliga person som någonsin levat på jorden var Jesus Kristus den ende som kunde sona mänsklighetens synder och tillkortakommanden. Han led oerhört i Getsemane och på korset för att betala för våra synder och förstå hur han kan trösta oss i våra lidanden (se Lukas 22:41–44). Han gjorde alltid sin Faders vilja. Sista dagars heliga tror på Bibelns lära att Jesus Kristus bokstavligen uppstod till en härlig och fullkomlig varelse och att han en dag kommer att återvända för att regera i makt och stor härlighet på jorden (se Evangeliets principer [2009], s. 255–260).

Kyrkans lära om den Helige Anden

Den Helige Anden är den ende medlemmen i gudomen som inte har en fysisk kropp. Hans andekropp gör det möjligt för honom att förmedla Guds kärlek, frid och glädje till Guds barn överallt. Som Bibeln lär oss är Andens frukt ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning” (Galaterbrevet 5:22–23). Kyrkan lär att den Helige Anden kan trösta oss, undervisa oss och hjälpa oss att välja mellan rätt och fel. Den Helige Anden vittnar också alltid om Fadern och Sonen. Alla kan känna den Helige Anden, men endast de som har döpts och konfirmerats har rätt att alltid ha den Helige Anden med sig.

Lär dig mer

Vill du veta mer om Gud Fadern, Jesus Kristus, den Helige Anden och deras kärlek till dig? För att lära dig mer om Guds plan för dig och ditt liv, gå till mormon.org.