Utsändning för unga vuxna i Europa och Afrika med äldste Jeffrey R. Holland

Elder-Holland
Äldste Jeffrey R. Holland, medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. (Foto: Gospel Library)

Under februari och mars 2021 kommer ett flertal utsändningar att ske där kyrkans apostlar vänder sig till unga vuxna i olika delar av världen.

Söndagen den 7 mars 2021 hölls en utsändning med äldste Jeffrey R. Holland riktad till unga vuxna i Europa och Afrika. Länkar för att ta del av utsändningen med äldste Holland:

På engelska: - https://youtu.be/Dp8dfu3TEG0

På svenska (tolkad): - https://youtu.be/sEDW51UzsIg

Klicka HÄR för att ta del av information om alla aktuella utsändningar riktade till olika delar av världen, inkl. vilka språk som de sänds på.

Klicka HÄR för affisch med länkar och sändningstider.