Uppdatering: Möten för kyrkans medlemmar har tills vidare ställts in världen över

Lokala ledare rådgör om hur sakramentet kan göras tillgängligt för medlemmarna minst en gång i månaden.

kyrkobyggnad

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skickade följande brev den 12 mars 2020 till kyrkans medlemmar världen över.

Kära bröder och systrar!

Som vi lovade i vårt brev den 11 mars 2020 fortsätter vi att följa utvecklingen kring COVID-19 världen över. Vi har övervägt råden från kyrkans lokala ledare, statstjänstemän och medicinsk expertis och har sökt Herrens vägledning i dessa frågor. Vi ger nu följande nya direktiv.

Med omedelbar verkan ställs tills vidare alla offentliga möten för kyrkans medlemmar in världen över. Det här innefattar

  • stavskonferenser, ledarskapskonferenser och andra större samlingar
  • alla offentliga gudstjänster, även sakramentsmöten grens-, församlings- och stavsaktiviteter.

Där så är möjligt ber vi er hålla viktiga ledarskapsmöten med teknikens hjälp. Specifika frågor kan ställas till lokala prästadömsledare. Vidare direktiv om andra frågor kommer.

Biskopar bör rådgöra med sin stavspresident om hur de kan göra sakramentet tillgängligt för medlemmarna minst en gång i månaden.

Vi ber medlemmarna att genom stödverksamheten måna om varandra. Vi bör följa Frälsarens exempel i att välsigna och lyfta andra.

Vi vittnar om Herrens kärlek under denna osäkra tid. Han välsignar er så att ni kan känna glädje när ni gör ert bästa att följa Jesu Kristi evangelium under alla omständigheter.

Med vänlig hälsning,

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum