Uppdatering av kyrkans psalmbok och barnens sångbok

Family_singing
Foto: LDS Media Library

Två böcker med andlig musik som publicerats av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kommer snart att genomgå stora förändringar. Ett brev har skickats till kyrkans ledare över hela världen som tillkännager en uppdatering av ”Psalmer” och ”Barnens sångbok” som används vid gudstjänsterna.

De nya musiksamlingarna kommer att tas fram under de närmaste åren för att förena medlemmarna och återspegla medlemmars behov över hela världen. Urvalet inkluderar psalmer och sånger som undervisar om evangeliets lära.

Under ledning av första presidentskapet har kommittéer samlats för att rekommendera uppdateringar av nuvarande musiksamlingar. Även kyrkans enskilda medlemmar är inbjudna att komma med önskemål om urvalet av psalmer. Läs mer om hur detta går till HÄR.

Den nya musiken sammanställs till en psalmbok och en barnens sångbok, med samma psalmer och sånger på alla språk. Förutom de tryckta böckerna spelas också psalmerna och sångerna in på nytt. Musiken finns tillgänglig på internet så snart de nya böckerna är tillgängliga. Nationalsånger kommer inte att tas med i de tryckta psalmböckerna.

Andlig musik har varit viktig för sista dagars heliga ända från återställelsens tidigaste dagar. Den nuvarande psalmboken uppdaterades 1985.

Ytterligare psalmer och sånger som är språk- och områdesspecifika kommer också att distribueras genom digitala kanaler.

Nya egenkomponerade psalmer, barnsånger, sångtexter utan musik eller musik utan text kan skickas in för bedömning på newmusic.lds.org. Högst fem psalmer och fem barnsånger av en och samma person får skickas in för bedömning. Man kan också ge feedback angående den nuvarande musiken genom en enkät på internet. Nya bidrag måste ha tagits emot senast den 1 juli 2019.

En kompositör eller författare måste skapa en profil med hjälp av sitt SDH-konto för att kunna skicka in musik eller text. Alla (medlemmar eller icke-medlemmar) kan få ett kostnadsfritt SDH-konto på ldsaccount.lds.org