Undervisa på Frälsarens sätt

Undervisa
Poznanski
Franck Poznanski, Frankrike Områdessjuttio

För några månader sedan anförtrodde min äldstekvorumpresident mig ansvaret att undervisa en nyligen ordinerad 14-årig lärare i min församling om stödverksamheten. Jag var stolt över att kunna undervisa honom om allt jag hade lärt mig under alla mina år av tjänande, men det var faktiskt han som undervisade mig den dagen!

Under den perioden var jag lite överväldigad av mina ansvar och det tog några veckor innan jag började tjäna tillsammans med honom. Så småningom bestämde jag en tid för att träffa familjen som vi ville besöka. När vi var på väg till familjens hem tog jag tillfället i akt att berätta allt jag visste om våra ansvar som prästadömsbärare. Medan vi pratade med familjen vände sig modern till min unga stödkamrat och sa: ”Tack så mycket för att du visat omsorg om oss de senaste veckorna. Du ringde oss tre gånger för att ta reda på hur det var med oss och i dag har du bakat en kaka åt oss.” Jag var förbluffad! Min kamrat hade inte väntat på att jag skulle tala om för honom eller visa honom vad han skulle göra – han började helt enkelt tjäna. Han hade handlat på egen hand av kärlek till den här familjen och följt den Helige Andens maningar. Han visade mig att ålder inte är något hinder för tjänande.

Den dagen undervisade han mig så som Frälsaren undervisade. Han gjorde det med sitt hjärta och av kärlek, utan att skryta över någonting. Han gjorde något i stället för att bara prata.

Frälsaren sa: ”Följ … mig och gör det som ni har sett mig göra.”1 Det faktum att han döptes trots att han var fullkomlig visar oss hur viktigt det är att undervisa genom exempel. Hans utsträckta hand till den sjuka kvinnan visar oss hur mycket han bryr sig om var och en av oss. Hans sätt att skydda kvinnan som begått äktenskapsbrott är en symbol för vad hans försoningsoffer kan göra för var och en av oss. Det faktum att han rörde vid den spetälske hjälper oss förstå att när vi vänder oss till behövande undervisar vi om kärlek genom våra handlingar.

I handledningen ”Undervisa på Frälsarens sätt” står det: ”Målet för varje evangelielärare – varje förälder, varje formellt kallad lärare, varje hemlärare och besökslärare och varje Kristi efterföljare – är att undervisa evangeliets rena lära, genom Anden, för att hjälpa Guds barn bygga upp sin tro på Frälsaren och bli mer lika honom.” ”Kristi rena lära är mäktig. Den förändrar livet för var och en som förstår den och försöker införliva den i sitt liv. Kristi lära hjälper oss att hitta och stanna kvar på förbundsstigen. Genom att stanna kvar på denna smala men välavgränsade stig blir vi i slutändan meriterade att ta emot allt som Gud har. Inget skulle kunna vara värt mer än allt som vår Fader har!”2

För att undervisa som Frälsaren undervisade krävs det att vi sätter honom främst i våra liv, följer hans lärdomar och sprider kärlek omkring oss. Att undervisa som han innebär också att vi tar varje tillfälle i akt att vittna om honom, om hans försoningsoffer och om hans kärlek, för som Herren säger: ”Detta är mitt evangelium, och ni vet vad ni måste göra i min kyrka, för de gärningar som ni har sett mig göra ska även ni göra. För det som ni har sett mig göra, det ska även ni göra.”3

Jag vittnar om den kärlek han har till var och en av oss. Han är Frälsaren och Återlösaren, och han leder oss till evigt liv. I Jesu Kristi namn, amen.


1 2 Nephi 31:12.

2 President Nelson, Ren sanning, ren lära och ren uppenbarelse. Generalkonferensen okt. 2021.

3 3 Nephi 27:21.