Trosstärkande stavskonferens i Stockholms stav

Trosstärkande stavskonferens i Stockholms stav

Under helgen 7-8 maj var det Stavskonferens för Stockholms stav som hölls i Hägerstens kapell och med utsändning till församlingar utanför Stockholm. Det blev en andlig fest med många berikande budskap. Besökande från de sjuttio var äldste Paul V. Johnson, första rådgivare i områdespresidentskapet för Europa och äldste Dini Ciacci som var närvarande under hela konferensen och talade till stavens medlemmar. Temat för konferensen var Att stärka vår tro på Gud och Jesu Kristi försoning. En genomströmmande tråd under konferensen belyste vår handlingsfrihet och egen förmåga att kunna påverka vår tro. Många av talarna delade med sig av hur deras val av handlingar hjälpt dem att behålla och stärka sin tro.

Att stärka vår tro på Gud och Jesu Kristi försoning

Givande budskap gavs även från Stavspresidentskapet. Första rådgivare, Carl-Axel Karlsson talade om att vår tro börjar vid födseln och att vi bör likt ett barn ständigt vara nyfikna på att stärka vår tro. Andra rådgivare, Peter Forsgren talade om vikten av att vända oss till Herren av hela vårt hjärta (Mosiah 7:33) och att om vi vet att evangeliet är sant att vi då väljer att leva därefter (Mosiah 18:10). Stavspresident, Jakob Hagman talade om de många prövningar vi stöter på och hur dessa är nödvändiga för vår utveckling. Han talade om den kärlek Gud har för oss och hur Kristus - på grund av att han steg ned under allt - är perfekt placerad för att kunna lyfta oss i våra svåra stunder och verka som vår frälsare. 

Som avslutning på både lördagens och söndagens möte fick vi slutligen lyssna till äldste Dini Ciacci och äldste Johnson. Äldste Dini Ciacci påminde om planen för Europaområdet där målet är att bli andligt oberoende. Han delade med sig av egna exempel på hur han försökt tillämpa planen i sin familj men betonade att det finns inte bara ett sätt utan flera. Vi bör vända oss till Herren i uppriktig bön för att söka vägledning om hur vi kan tillämpa planen i våra liv. Då kommer vi att få svar.


Äldste Paul V. Johnson, första rådgivare i områdespresidentskapet för Europa.
(Foto: LDS Media Library)
elder-paul-johnson-580.jpg

Äldste Paul V. Johnson, första rådgivare i områdespresidentskapet för Europa.
(Foto: LDS Media Library)

Under söndagen fick vi åter lyssna till Äldste Johnson som avslutande talare där han talade om skillnaden mellan ljus och mörker. Ljuset bidrar till att kunna se saker och ting mer tydligt och klart samt att kunna lägga märke till detaljer som annars är svåra att se om det hade varit mörkt. En senare parallell drogs till andligt ljus och mörker där vi liksom det fysiska ljuset kan se klarare desto starkare vårt andliga ljus är. Vi förstår evangeliet på ett djupare och tydligare sätt och kan hantera livet bättre. Faran i att inte försörja sig med andligt ljus genom olydnad tar bort ljus och sanning från våra liv och det blir svårare att kunna se detaljerna i evangeliet. Detta kan även leda till förlorat vittnesbörd och att man börjar ifrågasätta ifall man någonsin har känt anden i sitt liv. Man har förlorat förståelsen och klarheten. När vi håller buden mottar vi sanning och ljus (L&F 93:28) och ju mer ljus vi har desto mer kommer vi att förstå. Andligt ljus är tillgängligt för alla och vi har många källor varpå vi kan motta ljus i våra liv. När vi håller våra förbund blir det lättare för oss att kunna se och förstå. Äldste Johnson förklarade att det är vi som bestämmer hur starkt vårt andliga ljus är och att vi kan vrida upp ljuset genom att öppna våra hjärtan för Guds undervisning (Alma 12:10-11). 

detaljerna se