Tjänande heliggör

Tjänande
Gilmour
Äldste Mark A. Gilmour, England Områdessjuttio

På många områden i våra liv den senaste tiden har förändring påtvingats oss, och även om vi inte alla varit i samma båt så har vi alla befunnit oss i samma stormiga vatten. Jag har ibland haft svårt att veta exakt hur jag ska komma vidare, gå framåt, vara produktiv och anpassa mig till de förändringar som kommit i mitt liv.

Kanske du liksom jag har haft tillfällen de senaste månaderna att söka vägledning och förståelse från Herren i olika frågor för att navigera i situationer och omständigheter som har varit obekanta och unika. Kanske har du också känt att den här tiden har varit en möjlighet till förädling och heliggörelse, en tid att komma närmare vår Fader i himlen, att bli en bättre lärjunge till Kristus. Samstämmiga budskap från President Nelson, bröderna i de tolv och organisationernas presidenter har manat oss att ”höra Honom”1 för att hjälpa oss att navigera i dessa tider. En av de viktigaste förmågorna vi kan lära oss och förfina här i livet är hur vi hör Herrens röst och maningar. Att höra, lyssna till och handla efter de här maningarna ger oss möjlighet att bli förädlade och heliggjorda.

Av egen erfarenhet har jag sett att Herren har varit mycket villig att berätta sin vilja och ge vägledning när det gäller att bygga hans rike. President Nelson delade med sig av samma uppfattning när han uppmuntrade oss att söka uppenbarelse2.Jag har märkt att uppenbarelse kommer lättare och snabbare när jag har bett om och sökt vägledning för att tjäna andra, antingen i ämbeten eller med någon annan i åtanke, än för mina egna önskningar och omständigheter.

När han tjänade i första presidentskapet lärde äldste Dieter F. Uchtdorf:

”Ofta kommer svaret på vår bön inte medan vi står på knä utan när vi är på benen och tjänar Herren och dem som är runt omkring oss. Osjälviskt tjänande och helgelse förädlar vår ande, tar bort fjällen från våra andliga ögon och öppnar himlens fönster. Genom att bli svaret på någon annans bön finner vi ofta svaret på vår egen.” 3

Andens heliggörande kraft finns tillgänglig för oss när vi söker kunskap om hur vi mer effektivt kan tjäna dem omkring oss, må det vara familj, vänner, grannar, våra samhällen eller dem som vi har förvaltarskap för genom våra kallelser. När vi blir mer lyhörda för andras behov blir vi mer lyhörda för Anden. Det i sin tur hjälper oss att besvara bönen i psalmen om att kunna bli ”mer, Jesus, dig lik”4. Det är min erfarenhet att när vi kommer till Herren med en bön om hur vi kan vara till hjälp eller välsignelse för andra så besvarar han snabbt den bönen. Det kan också komma en tid när maningen att handla kommer utan en föregående specifik bön. Den enkla tron att då gå och göra gott är givande för båda. Syster Sylvia Allred, tidigare rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, beskrev det så här:

”Vi uttrycker Kristi rena kärlek när vi ger osjälviskt tjänande. Att hjälpa varandra är en heliggörande upplevelse som upphöjer mottagaren och ödmjukar givaren.” 5

President Thomas S. Monson sa en gång att våra möjligheter att ge av oss själva är obegränsade, men de kan också gå oss förbi6. Min bön är att den Helige Anden ska kunna lita på att vi hörsammar maningar till handling och blir svaret på någon annans bön, vilket i sin tur blir en heliggörande och utvecklande erfarenhet för oss.

 

1 Se ”Hör honom-budskapen” på www.ChurchofJesusChrist.org/hearhim.

2 ”Uppenbarelse för kyrkan, uppenbarelse för våra liv”, Russell M. Nelson, generalkonferensen i april 2018.

3”Att stå på vägen till Damaskus och vänta”, Dieter F. Uchtdorf, generalkonferensen i april 2011.

4 ”Mer helighet giv mig”, Psalmer, nr 77.

5 ”Lärjungeskapets innersta natur”, Silvia H. Allred, generalkonferensen i april 2011.

6 Första presidentskapets julandakt, dec. 2008.