Tempelklädnad och religiös klädnad

  Kvinna_templet
  Tempelklädnaden bärs av trofasta sista dagars heliga som en daglig påminnelse om religiösa åtaganden som gjorts i heliga tempel. (Foto: LDS Media Library)

  Under århundraden har människor av många trosåskådningar använt helig klädnad för att symbolisera sin hängivenhet till Gud. Helig klädnad ser olika ut i olika kulturer och religioner – tänk dig till exempel en nunnedräkt, prästens kaftan, den judiska bönesjalen, muslimernas kufi och den buddistiska munkens rock. För hängivna medlemmar i kyrkan innebär helig klädnad tempelklädnaden samt ceremoniella kläder som endast används inuti sista dagars heligas tempel.

  Vad är tempelklädnaden?

  Tempelklädnaden används endast av vuxna medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som avgett heliga löften i heliga tempel om trohet till Jesu Kristi evangelium. Tempelklädnaden liknar vanliga anständiga underkläder. Den är vit, tvådelad och används dagligen under vanliga kläder.

  Kyrkans medlemmar som använder tempelklädnaden är det en konstant fysisk påminnelse om personlig andlig hängivenhet (se ”Rakt på sak”, Liahona, sep. 2012, s. 47). Sista dagars heliga tror att tempelklädnaden är ”en påminnelse om de heliga förbund som ingåtts med Herren i hans heliga hus, en skyddande klädsel för kroppen och en symbol för det anständiga sätt att klä sig och leva som bör karakterisera alla ödmjuka efterföljare till Kristus” (Carlos E. Asay, ”Tempelklädnaden: ’Ett yttre tecken på en inre beslutsamhet’”, Liahona sep. 1999, s. 35). 

  Vad är ceremoniella tempelkläder?

  Till skillnad från tempelklädnaden, som trofasta medlemmar i kyrkan bär både dag och natt, används ceremoniella tempelkläder endast inuti Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel. De kallas även för det heliga prästadömets skrud och är avsatt till trons högsta sakrament.

  Det vita i tempelkläderna står för renhet. Det finns ingen gradbeteckning eller rang på tempelkläderna. Män och kvinnor bär liknande kläder och de ceremoniella kläderna är likadana för alla, från den nyaste medlemmen till kyrkans högste ledare. Ceremoniella tempelkläder är enkla dräkter som kombinerar religiös symbolik med ett eko av forntida prästtraditioner som det står skrivet om i Gamla testamentet (se 2 Mos.35:19, 21; 40:13).

  Hur kan jag få veta mer?

  Kyrkans medlemmar tror att tempel är bland de heligaste platserna på jorden. De är Herrens hus och en plats för frid, tillflykt och lärdomen. Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om sista dagars heligas tempel och trosuppfattningar.

  En stor del av denna artikel är en sammanfattning av ”Tempelkläder” på nyhetsrummets webbplats. Se artikeln för mer information om kläder som är heliga för sista dagars heliga.