- Välfärd och oberoende -

Genom oberoendeprogrammet lärde Fredson sig att använda tiden väl och hitta ett jobb.
Äldste Clifford T. Herbertson hjälper oss förstå behovet av att oberoendets principer tillämpas av både lokala ledare och medlemmar. 
Ana och hennes familj tillämpar oberoendeprinciper för att handha sin budget.
Rachel balanserar utmaningen att utveckla sitt företag med sina ansvar inom familjen.
När Marlon kom hem från sin mission kände hans biskop att han behövde mer timligt stöd och andlig vägledning för att förbli stark i evangeliet.
LDS Charities startar samarbete med kroatiska Röda korset och Läkare i världen för att hjälpa flyktingar i integrationsprocessen.
Lokala ledare och medlemmar i kyrkan i Kap Verde hjälpte behövande genom ett oberoendeprojekt med kycklingar.
LDS Charities hjälpte Centar Los Rosales i Mostar, ett center för vuxna med kognitiva handikapp, att bygga ett professionellt kök med matsal, för att kunna utbilda eleverna.
Paulos företag har vuxit sig allt starkare sedan han deltog i kursen Att starta och utveckla mitt företag.
Emanuels berättelse visar hur han har blivit mer oberoende genom kursen Min jobbsökning.
LDS Charities arbetar med Mala Sirena, en liten kommunal skola i Bosnien för barn med inlärningssvårigheter.
Genom oberoendeprogrammet lärde Jessyka sig hur hon kunde försörja sig själv och hon hjälper nu andra att bli oberoende.