- Välfärd och oberoende -

Oberoendeprogrammet hjälpte Paulo att utveckla sitt snickeriföretag.
LDS Charities samarbetar med tre statliga organisationer för att etablera ett synvårdsprogram för bosniska skolbarn.
Kursen ”Att starta och utveckla mitt företag” gav Marsida möjlighet att framgångsrikt driva sitt internetbaserade företag.
Oberoendeprogrammet lär deltagarna hur de kan sörja för och tjäna sin familj och samhället.
När Claudia flyttade till Portugal från Brasilien insåg hon att hon inte kunde fortsätta arbeta som historielärare. Se hur oberoendeinitiativet hjälpte henne hitta en ny väg.
Armando och Suela har arbetat tillsammans för att bygga upp sitt bilsadelmakeri för att få en starkare och mer oberoende familj.
LDS Charities samarbetar med det Kliniska Centret vid Universitetet i Sarajevo för att utbilda sjukvårdspersonal i återupplivning av nyfödda vid deras neonatala intensivvårdsavdelning.
Se hur Xavis liv välsignades rikligt när han bestämde sig för att delta i oberoendeinitiativet.
Andres visar hur han och hans fru blev välsignade andligt likväl som timligt när han deltog i oberoendeinitiativet
Cristina berättar för oss vad hon gör varje dag för att skapa vanor som gör henne oberoende. Genom små och enkla medel uträttas mycket stort.
När Pedro kom hem från sin mission uppmanade en vän honom att delta i ett möte om oberoende i staven.
Se hur Segundo får jobb och välsignar andra genom att delta och undervisa i kursen Min jobbsökning.