- Välfärd och oberoende -

Förberedelse för nödsituationer och andra svåra situationer
Utbildning i oberoende förbättrar situationen för folket på Kap Verde-öarna.
Montse kunde förändra sitt liv andligt och yrkesmässigt efter att ha gått kursen ”Utbildning för bättre jobb”.
Oberoendeprogrammet hjälpte Paulo att utveckla sitt snickeriföretag.
LDS Charities samarbetar med tre statliga organisationer för att etablera ett synvårdsprogram för bosniska skolbarn.
Kursen ”Att starta och utveckla mitt företag” gav Marsida möjlighet att framgångsrikt driva sitt internetbaserade företag.
Oberoendeprogrammet lär deltagarna hur de kan sörja för och tjäna sin familj och samhället.
När Claudia flyttade till Portugal från Brasilien insåg hon att hon inte kunde fortsätta arbeta som historielärare. Se hur oberoendeinitiativet hjälpte henne hitta en ny väg.
Armando och Suela har arbetat tillsammans för att bygga upp sitt bilsadelmakeri för att få en starkare och mer oberoende familj.
LDS Charities samarbetar med det Kliniska Centret vid Universitetet i Sarajevo för att utbilda sjukvårdspersonal i återupplivning av nyfödda vid deras neonatala intensivvårdsavdelning.
Se hur Xavis liv välsignades rikligt när han bestämde sig för att delta i oberoendeinitiativet.
Andres visar hur han och hans fru blev välsignade andligt likväl som timligt när han deltog i oberoendeinitiativet