Tro

Veronika och Mats Ekelund lämnade storstadslivet i Stockholm för en gård utanför Leksand i Dalarna. Deras första uppdrag i Borlänge församling blev att vara stödpar för 28 familjer i norra Dalarna.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan från den 12 september 2021.
Ibland händer något stort och fullkomligt underbart i våra liv som enklast kan förklaras som ett Herrens underverk.
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Håkan och Barbro Palm berättar om sin väg till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och något om hur de kunnat bidra till kyrkans tillväxt i Sverige
En artikel om Marie som gjort en resa från att vara en aktiv företagskvinna till att vara gravt funktionsnedsatt och helt beroende av hjälp från andra.
Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare från den 13 juni 2021.
Utsändningen sker natten mellan den 6 och 7 juni 2021 (svensk tid), men kan också ses i efterhand strax därefter.
Isak Näslund, 24 år, tillhörande Luleå gren, berättar vad denna önskan lett till i hans liv.
Kyrkans universitet BYU har flera olika sång- och dansgrupper som nu ger en världsomfattande virtuell turné. Flera utsändningar sker 28 april - 4 maj 2021
Utsändningar den 29-30 april 2021 och möjligheter att del av möten i efter hand.