Tro

  Läs om Seija och Terez möte
  Skördefest och historia i och kring Jakobstad, Finland
  Ta del av februari månads budskap från Europaområdets ledare
  Ta del av januari månads budskap från Europaområdets ledare
  Ta del av möte med äldste Dale G. Renlund och hans hustru Ruth L. Renlund riktat till unga vuxna, 18-30 år
  Ta del av augusti månads budskap från Europaområdets ledare
  Lär dig mer om helig klädnad och religion
  Berättelse om äldste Dale G. Renlunds svenska rötter
  Eivor Larsons, 96 år, berättar minnen från kyrkans verksamhet på Högmarsö
  Ta reda på vad vi känner till om Gud, Jesus Kristus och den Helige Anden
  Hur den första synen förändrade världen
  Tack vare vår tro kommer vi till kyrkan varje söndag. Varje gång när våra möten är över upptäcker vi små förbättringar i vår familj.