Tro

Bli därför inte trötta av att göra gott, för ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det ringa kommer det som är stort. Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne (L&F 64:33–34).
Augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
Virtuell musikfestival för ungdomar
Firandet av 90 års utsändningar sker natten mellan den 18 och 19 juli svensk tid, men kan också ses i efterhand kort därefter.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
Ny missionspresident är från den 1 juli 2020 Robert L. Davis från Kalifornien. Broder Davis åtföljs av hans hustru Tiffany.
Firande och berättelse om en hundraåring under pågående pandemi
Håkan Palms erfarenhet en morgon i Stockholm
En intervju med Harriet Klarin, en kvinna som på många sätt bidragit i kyrkan trots ett liv med kroniska ryggsmärtor.
Kodias föräldrar flyttade som unga från Kongo-Kinshasa till Sverige, och nu arbetar hon på Church Newsroom i Salt Lake City...
När jag tvivlade på mina egna förmågor visste Fadern att jag kunde klara av den mission jag var kallad till och han gav mig den hjälp jag behövde.