Tro

Äldste Silvennoinen från Finland började sin mission i Ukraina men är nu förflyttad till Sverige.
Allan Foss, Vendelsö församling, beskriver vad som hände när han en gång kände att han ville tacka Gud för något han fått uppleva.
Andra artikeln i serien ”Milstolpar och mirakel: arvet från sista dagars heliga i Europa”
Inhemska översättare ökar möjligheterna att besöka avlägsna platser
Första artikeln i serien ”Milstolpar och mirakel: arvet från sista dagars heliga i Europa”
Ta del av utsändningen från söndagen den 9 januari 2022.
Ta del av januari månads budskap från Europaområdets ledare.
Som mamma till sin son rördes Sofia Karlsson och blev påmind om hur Gud kan ge oss tröst och insikt genom andra människor.
Veronika och Mats Ekelund lämnade storstadslivet i Stockholm för en gård utanför Leksand i Dalarna. Deras första uppdrag i Borlänge församling blev att vara stödpar för 28 familjer i norra Dalarna.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan från den 12 september 2021.
Ibland händer något stort och fullkomligt underbart i våra liv som enklast kan förklaras som ett Herrens underverk.