Tro

Isak Näslund, 24 år, tillhörande Luleå gren, berättar vad denna önskan lett till i hans liv.
Under rådande pandemi sker utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare den 13 juni 2021.
Kyrkans universitet BYU har flera olika sång- och dansgrupper som nu ger en världsomfattande virtuell turné. Flera utsändningar sker 28 april - 4 maj 2021
Utsändningar den 29-30 april 2021 och möjligheter att del av möten i efter hand.
Lyssna till inspirerande tal från kyrkans världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 april 2021.
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnade templet i Stockholm för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Under menyn ('Nyheter - Sverige' och ' Lokala sidor i Liahona fr.o.m. år 2019') kommer dessa sidor att löpande finnas tillgängliga.
Mars månads budskap från Europaområdets ledare.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Gerret W. Gong i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan hölls den 10 januari 2021.
Januari månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av utsändningen från den 13 december 2020. Ett samarrangemang mellan kyrkans olika församlingar i Sverige.