Tro

Tredje utsändningen sker fredagen den 25 september, kl. 19:00.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Melanie hålls från den heliga lunden i Palmyra, New York
Bli därför inte trötta av att göra gott, för ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det ringa kommer det som är stort. Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne (L&F 64:33–34).
Augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
Virtuell musikfestival för ungdomar
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnas templet för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Firandet av 90 års utsändningar sker natten mellan den 18 och 19 juli svensk tid, men kan också ses i efterhand kort därefter.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
Ny missionspresident är från den 1 juli 2020 Robert L. Davis från Kalifornien. Broder Davis åtföljs av hans hustru Tiffany.
Personligt med Unga kvinnors generalpresidentskap, för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Firande och berättelse om en hundraåring under pågående pandemi