Tro

Det sker utsändningar av söndagens gudstjänst från flera platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Stavskonferens för Stockholms stav.
Distriktskonferens för Umeå distrikt.
Lär känna lite om Våge Magnusson, Borås församling, och hans kluriga humor och goda insatser i kyrkan under många år.
Här finns information om tider för sessionerna i templet och ytterligare information som rör templet i Stockholm.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Här finns även tidigare utgåvor av tidskriften.
En ny medlem i Örebro församling berättar om sin väg till tro, glädje och hopp.
Edith Wiköf, Jönköpings församling, berättar
Stefan Muhi, Luleå gren, berättar om Guds hjälp i sorgen vid dödsfall inom familjen.
Stavskonferens för Göteborgs stav.
Skandinavisk sommarkonferens för ungdomar 14-18 år.