Tro

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Syster Tiffany Davis berättar lite om sina svenska rötter.
Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Stort digitalt projekt bakom omfattande historisk publicering.
Lyssna till inspirerande tal från höstens världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 oktober 2020
Under en egen meny ('Nyheter - Sverige' / ' De lokala sidorna fr.o.m. år 2020') kommer nu de lokala sidorna för Sverige att löpande finnas tillgängliga. De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Tredje utsändningen sker fredagen den 25 september, kl. 19:00.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Melanie hålls från den heliga lunden i Palmyra, New York
Bli därför inte trötta av att göra gott, för ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det ringa kommer det som är stort. Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne (L&F 64:33–34).
Augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
Virtuell musikfestival för ungdomar