Tro

Under rådande pandemi sker utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Under menyn ('Nyheter - Sverige' och ' Lokala sidor i Liahona fr.o.m. år 2019') kommer dessa sidor att löpande finnas tillgängliga.
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnade templet i Stockholm för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Gerret W. Gong i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan hölls den 10 januari 2021.
Januari månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av utsändningen från den 13 december 2020. Ett samarrangemang mellan kyrkans olika församlingar i Sverige.
Stort digitalt projekt bakom omfattande historisk publicering. Tillgång till sökväg ligger under menyn 'Sverige - Nyheter'.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Syster Tiffany Davis berättar lite om sina svenska rötter.
Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Lyssna till inspirerande tal från höstens världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 oktober 2020
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.