Tro

Under rådande pandemi sker fortsatt utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Veronika och Mats Ekelund lämnade storstadslivet i Stockholm för en gård utanför Leksand i Dalarna. Deras första uppdrag i Borlänge församling blev att vara stödpar för 28 familjer i norra Dalarna.
Lyssna till inspirerande tal från kyrkans världsomfattande konferens som hölls helgen den 2-3 oktober 2021.
Fr.o.m. den 4 augusti 2021 är templet i Stockholm åter öppet för alla förrättningar, men med vissa begränsningar med anledning av pågående pandemi. Läs mer om hur bokning sker och de begränsningar och restriktioner som gäller.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan från den 12 september 2021.
Ibland händer något stort och fullkomligt underbart i våra liv som enklast kan förklaras som ett Herrens underverk.
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Håkan och Barbro Palm berättar om sin väg till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och något om hur de kunnat bidra till kyrkans tillväxt i Sverige
En artikel om Marie som gjort en resa från att vara en aktiv företagskvinna till att vara gravt funktionsnedsatt och helt beroende av hjälp från andra.
Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare från den 13 juni 2021.