Oberoende

  Lokala ledare rådgör om hur sakramentet kan göras tillgängligt för medlemmarna minst en gång i månaden.
  Lokala ledare för kyrkan i Albanien går ihop för hållbarhetsprojekt med getter
  Beredskap har idag blivit ett stort intresse för många svenskar utan koppling till vår kyrkas långa tradition av förberedelse.
  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och katolska ledare samlas för att fira flyktingars integrering
  Lär dig mer om kyrkans hälsoregel: Visdomsordet
  En av kyrkans resurser är det utbildnings- och undervisningsmaterial om att bli oberoende som finns till allas förfogande.
  Ta del av månadens budskap från Europaområdets ledare. Denna gång handlar det om din personliga ekonomi.
  Aposteln Paulus talade om det tillstånd människan måste uppnå för att verkligen vara andligt oberoende.  Läs mer i månadens budskap från områdets ledare Robert A. Dryden.
  'När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.' Läs oktober månads budskap från områdets ledare.
  De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.
   ”Oberoende, att lita till sig själv, är förmågan, åtagandet och arbetet med att sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga behov.”  När medlemmar klarar sig själva har de också bättre förmåga att tjäna andra.
  Att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium ger välsignelserna av andligt och timligt obroende.