Missionsarbete

Utsändningen sker lördagen den 26 juni kl. 18.00 - 18.45.
Syster Tiffany Davis berättar lite om sina svenska rötter.
Leif G. Mattsson och Eva Ringheim Mattsson tjänade som tillfälligt missionspresidentpar i Sverigemissionen Stockholm från den 30 juni 2020 till den 26 augusti 2020.
Två heltidsmissionärer i Västra Frölunda berättar om sina erfarenheter.
Ny missionspresident är från den 1 juli 2020 Robert L. Davis från Kalifornien. Broder Davis åtföljs av hans hustru Tiffany.
Firande och berättelse om en hundraåring under pågående pandemi
Ludvig Wrang, Lunds församling, upptäckte oväntad koppling med missionskamrat.
När jag tvivlade på mina egna förmågor visste Fadern att jag kunde klara av den mission jag var kallad till och han gav mig den hjälp jag behövde.
Ta del av augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
Ulrica och Katarina berättar om sina föräldrar Göta och Gunnar Jansson.
Ungdomsaktivitet med sikte på framtiden i Stockholms södra stav
Lite kort om Michael Youngberg, president för Sverigemissionen och hans hustru Lana