Lokala artiklar

Joel Hägglund i Vendelsö församling delar sina tankar om att vara blodgivare.
Söndagen den 23 januari 2022 hölls en andakt för kyrkans medlemmar och vänner i Europa med president Russell M. Nelson och äldste David A. Bednar och deras hustrur, samt äldste Massimo De Fe. Utsändningen finns tillgänglig en kortare tid.
Information rörande kyrkans tempel i Stockholm på lettiska
Agnetha Stagling Birgersson, Södertälje församling, är en uppskattad föredragshållare och författare som under åren samlat ett stort förråd av insikter vad gäller fostran och familjerelationer.
Kompletterande information rörande kyrkans tempel i Stockholm
Som mamma till sin son rördes Sofia Karlsson och blev påmind om hur Gud kan ge oss tröst och insikt genom andra människor.
Veronika och Mats Ekelund lämnade storstadslivet i Stockholm för en gård utanför Leksand i Dalarna. Deras första uppdrag i Borlänge församling blev att vara stödpar för 28 familjer i norra Dalarna.
Ibland händer något stort och fullkomligt underbart i våra liv som enklast kan förklaras som ett Herrens underverk.
Håkan och Barbro Palm berättar om sin väg till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och något om hur de kunnat bidra till kyrkans tillväxt i Sverige
Jerker Stigsson, Malmö församling, berättar om glädjen att få ledas vid handen av Herren och få vara verksam i hans verk
En artikel om Marie som gjort en resa från att vara en aktiv företagskvinna till att vara gravt funktionsnedsatt och helt beroende av hjälp från andra.
Isak Näslund, 24 år, tillhörande Luleå gren, berättar vad denna önskan lett till i hans liv.