Lokala artiklar

Med anledning av att kyrkan i Kristianstad blivit en församling ger artikeln en intressant återblick.
Den 19 maj 2019 blev Kristianstads gren istället Kristianstads församling.
En resa i tro från Värmland till Östergötland.
De nya riktlinjerna ger medlemmarna ytterligare insikt om vilka evangelieämnen de ska fokusera på när de förbereder och skickar in musik före sista datum för inskickning, vilket är den 1 juli 2019.
Ulrica och Katarina berättar om sina föräldrar Göta och Gunnar Jansson.
Som uppvuxen i kyrkan tog jag nog för givet att jag skulle gifta mig tidigt, skaffa barn och leva familjeliv.
En kvinna som hade ett ovanligt skarpt sinne för vad det betyder att finnas till hands för sina medmänniskor.
Reflektioner från en stavskonferens
Musikalföreställning i Örebro och Stockholm
Gunnel Hedberg som bl.a. skrivet ”Vägen hem” intervjuas av dottern Erica Stenkrona.
Beredskap har idag blivit ett stort intresse för många svenskar utan koppling till vår kyrkas långa tradition av förberedelse.
En berättelse om omvändelse tack vare Mormons bok