Lokala artiklar

Jerker Svensson i Örebro församling minns hur han inför en julmånad antog en uppmaning att ”lysa upp världen”.
Kyrkans ledare inbjuder alla att lära känna Jesus Kristus och ta del av hans evangelium
”Va, Sverige? SVERIGE!?” frågade mormor häpet när Kiana Hyodo från Japan läste upp sin missionskallelse
En ny medlem i Örebro församling berättar om sin väg till tro, glädje och hopp.
Edith Wiköf, Jönköpings församling, berättar
Stefan Muhi, Luleå gren, berättar om Guds hjälp i sorgen vid dödsfall inom familjen.
Det nya tempelpresidentparet för kyrkans tempel i Köpenhamn, Eric och Elizabeth Ottesen, var för några år sedan missionspresidentpar i Ryssland.
Äldste Ulf Duvemyr i Härnösand berättar att han blivit kallad som senior servicemissionär.
Ewa Carlson, Växjö gren, berättar om sin väg till att bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
Kvinnor och män som är volontärer med ledaruppdrag i församlingar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga runt om i Europa har nytta av ett växande program för hur man bemöter personer som upplever en känslomässig kris.
Edward Karlsson, Borås församling, berättar hur en tidigare affärsresa till Kiev ledde till att han kunde hjälpa en ukrainsk familj som flytt till Sverige.