Ledarskap

I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.
Många medlemmar använder sociala nätverk för att inbjuda sina vänner och familjemedlemmar som inte tillhör kyrkan till avskedsmötet före en mission eller mötet efter hemkomsten, till dop, församlingsfester, när ett barn välsignas och andra evenemang i kyrkan.
Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.
När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.
Genom att klicka på en länk i artikeln finns det möjlighet att åter se på och lyssna till den särskilda utsändning för alla flickor och kvinnor, 8 år och äldre, som skedde live från Offenbach i Tyskland den 9 september 2014.
I sin barmhärtighet har Herren bestämt att hans barn behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att framgångsrikt kunna leva efter evangeliets lag.
President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.
På grenskonferensen i Linköping söndagen den 18 maj inröstades och avskildes René Ulsøe Nielsen till ny grenspresident i Linköpings gren.
Jesus Kristus är kyrkans överhuvud. Under hans ledning leder och undervisar generalauktoriteter och lokala ledare kyrkans medlemmar runt om i världen.