Ledarskap

I sin barmhärtighet har Herren bestämt att hans barn behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att framgångsrikt kunna leva efter evangeliets lag.
President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.
På grenskonferensen i Linköping söndagen den 18 maj inröstades och avskildes René Ulsøe Nielsen till ny grenspresident i Linköpings gren.
Jesus Kristus är kyrkans överhuvud. Under hans ledning leder och undervisar generalauktoriteter och lokala ledare kyrkans medlemmar runt om i världen.