Ledarskap

På grenskonferensen i Linköping söndagen den 18 maj inröstades och avskildes René Ulsøe Nielsen till ny grenspresident i Linköpings gren.
Jesus Kristus är kyrkans överhuvud. Under hans ledning leder och undervisar generalauktoriteter och lokala ledare kyrkans medlemmar runt om i världen.