Ledarskap

Utsändning av möte när äldste Dale G. Renlund besöker Sverige
Världsomfattande event för att fira uppenbarelsen om prästadömet som kom för 40 år sedan
Världsomfattande möte för unga vuxna med äldste Patrick Kearon
Med anledning av president Thomas S. Monsons bortgång förklaras kyrkans successionsordning.
Gudstjänsten direktsänds via internet fredagen den 12 januari kl. 20:00 svensk tid
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas president avled den 2 januari 2018 vid 90 års ålder
Paret Uchtdorf samtalar om jordelivet med unga vuxna världen över
Läs mer om de bröder som fr.o.m 1 augusti 2017 börjar verka som presidentskap för Europaområdet.
'När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.' Läs oktober månads budskap från områdets ledare.
”Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring”
”Du [skall] gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag” (L&F 59:9). Läs hela budskapet från äldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spanien
Äldste Per G. Malm, medlem av de sjuttios kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled på morgonen den 26 juli i sitt hem i Göteborg.