Ledarskap

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas president avled den 2 januari 2018 vid 90 års ålder
Paret Uchtdorf samtalar om jordelivet med unga vuxna världen över
Läs mer om de bröder som fr.o.m 1 augusti 2017 börjar verka som presidentskap för Europaområdet.
'När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.' Läs oktober månads budskap från områdets ledare.
”Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring”
”Du [skall] gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag” (L&F 59:9). Läs hela budskapet från äldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spanien
Äldste Per G. Malm, medlem av de sjuttios kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled på morgonen den 26 juli i sitt hem i Göteborg.
'Vår kärlek till Gud visas också när vi älskar alla hans barn, de som är ibland oss, de som ska komma och de som redan lämnat oss.'
Äldste Paul V. Johnson talade om skillnaden mellan ljus och mörker på Stockholms stavs stavskonferens. Läs mer om detta och stavskonferensen här.
'Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet' var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.
Nyligen kallade biskop Ekelund med sina båda rådgivare.
De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.