Jesus Kristus

Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare från den 13 juni 2021.
Ta del av utsändningen från långfredagen den 2 april 2021. Innehåller inspelade framträdanden från olika delar av Sverige.
Ta del av april månads budskap från Europaområdets ledare.
Mars månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av utsändningen från den 13 december 2020. Ett samarrangemang mellan kyrkans olika församlingar i Sverige.
December månads budskap från Europaområdets ledare.
Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Med början i januari 2021 kommer kyrkan att publicera tre globala tidskrifter: Vännen, Vägledning för de unga och Liahona.
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
April månads budskap från Europaområdets ledare
Ta del av januari månads budskap från kyrkans ledare för Europa