Jesus Kristus

Ta del av juni månads budskap från Europaområdets president Paul V. Johnson
Fem lärdomar från profeten Nephi
Ta reda på vad vi känner till om Gud, Jesus Kristus och den Helige Anden
Hur den första synen förändrade världen
Ta del av april månads budskap från äldste Hans T. Boom, områdessjuttio
Vad innebär det att ha tro på Jesus Kristus?
Lär dig mer om Guds son, världens skapare.
Konsertminnen från Unitones framförande i våras.
Månadens budskap från äldste Patrick Kearon, president för området Europa, handlar om att ta till oss den plan som gör att vi kommer närmare Jesus Kristus och utvecklar större tro och kärlek.
Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.
Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.
På senaste stavskonferensen för Göteborgs stav presenterades stavens nya tema 'Vandra med Kristus'. Konferensen besöktes av Alan T. Phillips från Storbritannien.