Jesus Kristus

Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Med början i januari 2021 kommer kyrkan att publicera tre globala tidskrifter: Vännen, Vägledning för de unga och Liahona.
Julbudskap från kyrkans ledare
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
April månads budskap från Europaområdets ledare
Ta del av januari månads budskap från kyrkans ledare för Europa
Ta del av december månads budskap från ledare för Europaområdet
Reflektioner från en stavskonferens
Ta del av april månads budskap från Europaområdets ledare
Ta del av februari månads budskap från Europaområdets ledare
Den nya versionen är kyrkans föredragna utgåva av bibeln