Jesus Kristus

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Lyssna till inspirerande tal från höstens världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 oktober 2020
Med början i januari 2021 kommer kyrkan att publicera tre globala tidskrifter: Vännen, Vägledning för de unga och Liahona.
Julbudskap från kyrkans ledare
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnas templet för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
April månads budskap från Europaområdets ledare
Ta del av januari månads budskap från kyrkans ledare för Europa
Ta del av december månads budskap från ledare för Europaområdet
Reflektioner från en stavskonferens