Jesus Kristus

Under rådande pandemi sker utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare den 13 juni 2021.
Lyssna till inspirerande tal från kyrkans världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 april 2021.
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnade templet i Stockholm för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Information rörande kyrkans tempel i Stockholm
Ta del av utsändningen från långfredagen den 2 april 2021. Innehåller inspelade framträdanden från olika delar av Sverige.
Ta del av april månads budskap från Europaområdets ledare.
Mars månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av utsändningen från den 13 december 2020. Ett samarrangemang mellan kyrkans olika församlingar i Sverige.
December månads budskap från Europaområdets ledare.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare