Jesus Kristus

Under rådande pandemi sker utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Kompletterande information rörande kyrkans tempel i Stockholm
Fr.o.m. den 4 augusti 2021 är templet i Stockholm åter öppet för alla förrättningar, men med vissa begränsningar med anledning av pågående pandemi. Läs mer om hur bokning sker och de begränsningar och restriktioner som gäller.
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av utsändningen med dessa tre kyrkoledare från den 13 juni 2021.
Distriktskonferens för Umeå distrikt.
Lyssna till inspirerande tal från kyrkans världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 april 2021.
Ta del av utsändningen från långfredagen den 2 april 2021. Innehåller inspelade framträdanden från olika delar av Sverige.
Ta del av april månads budskap från Europaområdets ledare.
Mars månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av utsändningen från den 13 december 2020. Ett samarrangemang mellan kyrkans olika församlingar i Sverige.