Jesus Kristus

Under rådande pandemi sker utsändningar av söndagsmöten från många platser i Sverige. Klicka här för några alternativ.
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnade templet i Stockholm för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Ta del av utsändningen från den 13 december 2020. Ett samarrangemang mellan kyrkans olika församlingar i Sverige.
December månads budskap från Europaområdets ledare.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Videoutsändning för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Lyssna till inspirerande tal från höstens världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 oktober 2020
Med början i januari 2021 kommer kyrkan att publicera tre globala tidskrifter: Vännen, Vägledning för de unga och Liahona.
Julbudskap från kyrkans ledare
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
Distriktskonferens för Umeå distrikt.