Jesus Kristus

Med början i januari 2021 kommer kyrkan att publicera tre globala tidskrifter: Vännen, Vägledning för de unga och Liahona.
Julbudskap från kyrkans ledare
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnas templet för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Juli månads budskap från Europaområdets ledare
Personligt med Unga kvinnors generalpresidentskap, för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Inspirerande tal och upplyftande musik på vårens världsomfattande konferens som hölls helgen den 4-5 april 2020
April månads budskap från Europaområdets ledare
Ta del av januari månads budskap från kyrkans ledare för Europa
Ta del av december månads budskap från ledare för Europaområdet
Reflektioner från en stavskonferens