Jesu Kristi evangelium

Det nya tempelpresidentparet för kyrkans tempel i Köpenhamn, Eric och Elizabeth Ottesen, var för några år sedan missionspresidentpar i Ryssland.
Edward Karlsson, Borås församling, berättar hur en tidigare affärsresa till Kiev ledde till att han kunde hjälpa en ukrainsk familj som flytt till Sverige.
Felix Sahlin, Västra Frölunda församling, berättar om sin upplevelse och erfarenhet.
Lär dig mer om hur medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga dyrkar Gud på söndagarna
Agnetha Stagling Birgersson, Södertälje församling, är en uppskattad föredragshållare och författare som under åren samlat ett stort förråd av insikter vad gäller fostran och familjerelationer.
Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på vikten av kvalitetstid med familjen. Lär dig om varför sista dagars heliga tror att familjen behöver umgås.
Lär dig om ett sätt som kyrkans medlemmar umgås med sina familjer på.
Precis som Jesus Kristus blev döpt så behöver alla över ansvarighetsålder döpas för att kunna återvända och bo hos Gud en dag. Lär dig mer om den bibliska redogörelsen om Jesu dop och hur vi kan följa hans exempel.
Brigham Young var den andra profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Lär dig mer om en av 1800-talets driftigaste amerikaners liv och gärningar.
Har du någonsin undrat över varför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga bygger tempel? Lär dig mer om kopplingen mellan tempel och släktforskningsarbetet.
Grunden för ett starkare och evigt äktenskap
En titt på hur snabbt kyrkan växer runt om i världen