Jesu Kristi evangelium

Ta del av februari månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av december månads budskap från Europaområdets ledare.
Det nya tempelpresidentparet för kyrkans tempel i Köpenhamn, Eric och Elizabeth Ottesen, var för några år sedan missionspresidentpar i Ryssland.
Edward Karlsson, Borås församling, berättar hur en tidigare affärsresa till Kiev ledde till att han kunde hjälpa en ukrainsk familj som flytt till Sverige.
Felix Sahlin, Västra Frölunda församling, berättar om sin upplevelse och erfarenhet.
Lär dig mer om hur medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga dyrkar Gud på söndagarna
Agnetha Stagling Birgersson, Södertälje församling, är en uppskattad föredragshållare och författare som under åren samlat ett stort förråd av insikter vad gäller fostran och familjerelationer.
Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på vikten av kvalitetstid med familjen. Lär dig om varför sista dagars heliga tror att familjen behöver umgås.
Lär dig om ett sätt som kyrkans medlemmar umgås med sina familjer på.
Precis som Jesus Kristus blev döpt så behöver alla över ansvarighetsålder döpas för att kunna återvända och bo hos Gud en dag. Lär dig mer om den bibliska redogörelsen om Jesu dop och hur vi kan följa hans exempel.
Brigham Young var den andra profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Lär dig mer om en av 1800-talets driftigaste amerikaners liv och gärningar.
Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att Guds heliga prästadöme återställdes 1829 genom profeten Joseph Smith. Lär dig fler viktiga fakta om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historia.