.Humanitär hjälp.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas församlingar i Handen, Vendelsö och Västerhaninge har bland annat under flera jular haft ett gott samarbete med Svenska Kyrkans hjälpverksamhet Kryckan.
Edward Karlsson, Borås församling, berättar hur en tidigare affärsresa till Kiev ledde till att han kunde hjälpa en ukrainsk familj som flytt till Sverige.
Latter-day Saint Charities fortsätter att ge akut nödhjälp till tusentals afghanska flyktingar.
LDS Charities samarbetar med tre statliga organisationer för att etablera ett synvårdsprogram för bosniska skolbarn.
LDS Charities samarbetar med det Kliniska Centret vid Universitetet i Sarajevo för att utbilda sjukvårdspersonal i återupplivning av nyfödda vid deras neonatala intensivvårdsavdelning.
LDS Charities startar samarbete med kroatiska Röda korset och Läkare i världen för att hjälpa flyktingar i integrationsprocessen.
Lokala ledare och medlemmar i kyrkan i Kap Verde hjälpte behövande genom ett oberoendeprojekt med kycklingar.
LDS Charities hjälpte Centar Los Rosales i Mostar, ett center för vuxna med kognitiva handikapp, att bygga ett professionellt kök med matsal, för att kunna utbilda eleverna.
LDS Charities arbetar med Mala Sirena, en liten kommunal skola i Bosnien för barn med inlärningssvårigheter.
President Henry B. Eyring uppmanar oss att visa vår tro på och kärlek till Herren genom att tjäna andra trots våra egna prövningar.
LDS Charities hjälpte till att starta ett synvårdsprogram för skolbarn med synproblem i Kap Verde.