Generalkonferens

Alla välkomnas och inbjuds att lyssna till budskap om det hopp, den frid och det eviga liv som möjliggjorts genom Jesus Kristus från den halvårliga utsändningen av generalkonferensen.
Ta del av trosstärkande tal av kyrkans ledare och lyssna till upplyftande sång och musik på denna halvårliga konferens.
Var med oss på en global gudstjänst på distans, med tal centrerade kring Jesus Kristus, den 1–2 april.
Ta del av generalkonferensen i efterhand! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus.
Var med oss på en global gudstjänst på distans, med tal centrerade kring Jesus Kristus, den 2–3 april.
Var med oss på en global gudstjänst på distans, med tal centrerade kring Jesus Kristus, den 2–3 oktober.
Ta del av generalkonferensen! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus. Här finns länkar till konferensens möten med svenska undertexter.
Ta del av generalkonferensen! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus. Här finns länkar till konferensens möten med svenska undertexter.
Ta del av generalkonferensen i efterhand! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus. Här finns länkar till konferensens möten med svenska undertexter.
President Nelson välkomnar varmt alla, oavsett trostillhörighet, att med teknikens hjälp samlas med oss och glädjas åt den tröstande kraften i uppenbarad sanning under generalkonferensen nu i april.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av oktober månads budskap från äldste Tom-Atle Herland från Norge