Generalkonferens

Lyssna till inspirerande tal från kyrkans världsomfattande konferens som hölls helgen den 3-4 april 2021.
Här finns information om tider för utsändningar. Du kan välja om du vill se konferensen med dubbning till svenska, med svenska undertexter, på engelska eller på något annat språk.
Ta del av generalkonferensen! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus. Här finns länkar till konferensens möten med svenska undertexter.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Ta del av generalkonferensen! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus. Här finns länkar till konferensens möten med svenska undertexter.
Ta del av generalkonferensen i efterhand! Lyssna till andliga budskap och lär dig mer om Jesus Kristus. Här finns länkar till konferensens möten med svenska undertexter.
President Nelson välkomnar varmt alla, oavsett trostillhörighet, att med teknikens hjälp samlas med oss och glädjas åt den tröstande kraften i uppenbarad sanning under generalkonferensen nu i april.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av oktober månads budskap från äldste Tom-Atle Herland från Norge
Lär dig mer om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferens