Ett-Ljus-För-Världen

Utsändningen sker från besökscentret vid kyrkans tempel i Rom och från vårfrukyrkan i Köpenhamn söndagen den 19 december kl.18.00.
På 25 sätt. Under 25 dagar. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel. 
På 25 sätt. Under 25 dagar. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
På 25 sätt. Under 25 dagar. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
På 25 sätt. Under 25 dagar. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.
Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel.