Ett ljus för världen

President Nelson ber oss att ”sprida Jesu Kristi kärlek” genom att nå ut till ' en enda' person i nöd