Budskap från områdets ledare

Jesus lärde: ”Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike'.
Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.