Budskap från områdets ledare

Ta del av augusti månads budskap från Europaområdets ledare
Familjens hemafton är ett av många verktyg för att stärka familjen, göra upp planer, be, svara på doktrinära frågor och ha trevligt tillsammans
Ta del av juni månads budskap från Europaområdets president Paul V. Johnson
Ta del av april månads budskap från äldste Hans T. Boom, områdessjuttio
Ta del av mars månads budskap från äldste Francisco J. Ruiz de Mendoza
Ta del av februari månads budskap från äldste Adonay S. Obando
Ta del av januari månads budskap från Europaområdets ledare
Julbudskap från äldste Gary B. Sabin i områdespresidentskapet för Europa
Ta del av oktober månads budskap från äldste Tom-Atle Herland från Norge
Ta del av september månads budskap från äldste Alessandro Dini-Ciacci, Italien, en av Europaområdets ledare
Ta del av augusti månads budskap från äldste Matthieu Bennasar, Frankrike, en av Europaområdets ledare.
Att finna våra förfäder stärker oss eftersom vi kan se lärdomar som kan tillämpas på våra liv.