Budskap från områdets ledare

Ta del av mars månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av februari månads budskap från Europaområdets ledare
Läs gärna planen och sätt upp egna mål
Ta del av december månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
Att vara lyhörd för andras behov heliggör vårt eget liv.
Ta del av juni månads budskap från Europaområdets ledare
Ta del av april månads budskap från Europaområdets ledare.
Mars månads budskap från Europaområdets ledare.
Februari månads budskap från Europaområdets ledare.