Alla evenemang

Fr.o.m. den 27 juli 2020 öppnas templet för alla förrättningar för levande. Detta gäller även för kyrkans tempel i Köpenhamn.
Uppdateringar om COVID-19 (på engelska)
Andra utsändningen fredagen den 28 augusti, kl. 19:00.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Melanie hålls från den heliga lunden i Palmyra, New York
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
Personligt med Unga kvinnors generalpresidentskap, för unga kvinnor, deras föräldrar och ledare