Tacksamhetens kraft

Hands
Helmut_D_Wondra
Äldste Helmut D. Wondra, Tyskland Områdessjuttio i området Centrala Europa

Hösten 2020 fick covid-pandemin världen på knä. Vi påverkades verkligen alla på något sätt.

Med tanke på mitt yrke inom kultur- och turistbranschen var pandemin en allvarlig utmaning för mig professionellt. Så jag var full av förväntningar när jag fick veta att vår älskade profet, president Russell M. Nelson, skulle hålla ett särskilt tal till världen den 20 november 2020.

Först berättade president Nelson om några av de utmaningar han hade upplevt i sitt liv och uttryckte stor oro över pandemin. Sedan sa han:

”Men det finns ett botemedel, som kanske verkar förvånande eftersom det går tvärt emot vår naturliga intuition. Dess effekt har faktiskt validerats av forskare samt av troende män och kvinnor.

Jag syftar på tacksamhetens helande kraft.” (1)

President Nelson uppmanade oss att använda sociala medier som vår personliga tacksamhetsdagbok och att uttrycka vår tacksamhet till Gud i våra dagliga böner för de oräkneliga välsignelserna i livet.

Jag tillämpade ”terapin” som han föreslog och kände att det hjälpte mig under den svåra tiden att uppleva läkedom och ha ett glatt, troende hjärta.

Min heltidsmission är en av de största välsignelserna i mitt liv. Under den tiden blev jag bekant med många människor med vitt skilda livssituationer .En del verkade ha allt som behövdes för ett lyckligt liv Men jag träffade också människor som levde i svår fattigdom, led av allvarlig sjukdom och hade andra utmaningar men som fortfarande var fyllda av glädje .När jag tänkte på den iakttagelsen insåg jag att de som utstrålade glädje även under prövande omständigheter också alltid var tacksamma. Jag insåg att tacksamhet är en nyckel till glädje.

Så hur kan vi utveckla ett tacksamt hjärta?

Vi behöver regelbundna stunder dagligen då vi stannar upp och är stilla. President Nelson sa: ”Tid i tysthet är helig tid – tid som underlättar personlig uppenbarelse och ger frid.” (2)

I dessa tysta stunder kan vi öppna våra ögon, öron och särskilt våra hjärtan för att se hur mycket vår himmelske Fader älskar och rikligen välsignar oss.Vi kan se att när allt kommer omkring är varje ögonblick i livet en gåva från Gud. Detta fyller oss med glädje och tacksamhet och hjälper oss att se även livets obehagliga, smärtsamma upplevelser mer och mer som möjligheter att lära oss något nytt, växa personligen och utveckla kristuslika egenskaper.

Om hjärtat är fyllt av tacksamhet får vi naturligt en önskan att berätta för andra om det som ger oss glädje.

Tacksamhet är inte bara en nyckel till personlig glädje. Den motiverar oss också att vara till välsignelse för andra och förändra världen till det bättre.

Jag är djupt tacksam mot min Fader i himlen för de rika välsignelserna i mitt liv, särskilt för min familj och de omtänksamma människorna vid min sida. Jag tackar honom för den stora lycksalighetsplanen och för min Frälsare Jesus Kristus. Han är ett storslaget exempel för oss på vad det innebär att vara tacksam genom att han osvikligt uttryckte sin tacksamhet till sin far. Låt oss följa hans exempel och ta varje tillfälle i akt att tacka Gud och dem omkring oss för allt det goda i våra liv. Hur underbart skulle det inte vara om våra dagliga böner först och främst var uttryck för vår tacksamhet!

Jag är för evigt tacksam mot Jesus Kristus. Han har visat oss hur vi ska leva. Han har gett oss svar på livets stora frågor. Han uppfyllde försoningen och banade således vägen för oss att återvända till vår himmelske Fader.

Han är mitt hopp. Hela mitt hjärta är hans.

Slutnoter

  1. ”Tacksamhetens helande kraft”, president Russell M. Nelson, november 2020.
  2. ”Det vi lär oss och aldrig kommer att glömma”, president Russell M. Nelson, generalkonferensen i april 2021.